2015/1

  • Wpływ zespołu kruchości na ocenę akceptacji choroby u chorych w wieku podeszłym na niewydolność serca
   The influence of frailty syndrome on the assessment of illness acceptance in elderly patients with chronic heart failure

 PDF 

 


  • Pojęcie zdrowia w opinii osób powyżej 65 roku życia
   The concept of health in the opinion of people over 65 years of age

 PDF 

 


  • Charakterystyka zaburzeń słuchu u osób starszych po 75 roku życia w powiecie stalowolskim
   The characteristics of hearing disorders in the elderly after 75 years of age in the Stalowa Wola district

 PDF 

 


  • Jakość życia związana ze stanem zdrowia osób w podeszłym wieku objętych opieką długoterminową
   Health-related quality of life in elderly people provided with long-term care

 PDF 

 


  • Zespół słabości – zasadniczy problem zdrowotny osób starszych. Część I.
   The Frailty Syndrome – a major health problem of the elderly people. Part I.

 PDF 

 


  • Polityczna orientacja państw w zakresie społeczeństw starzejących się
   The political orientation of the State in terms of ageing societies

 PDF