2015/2

  • Trudnoœci diagnostyczne zespołu słabści u chorych geriatrycznych
   Doniesienie wstępne
   Frailty diagnostic problems in geriatric patients
   A preliminary report

 PDF 

 


  • Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarska pacjentów geriatrycznych hospitalizowanych na Oddziałach Intensywnej Terapii w oparciu o skalę NEMS
   Demand for nursing care from elderly patients hospitalised in Intensive Care Units, based on the Nine Equivalents of the Nursing Manpower Use Score (NEMS scale)

 PDF 

 


  • Urazy wieku geriatrycznego w praktyce  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
   Injuries of elderly people dealt with by  the Emergency Department 

 PDF 

 


  • Starzenie: mechanizmy epigenetyczne i genetyczne
   Aging: epigenetic and genetic mechamisms

 PDF 

 


  • Mechanizmy starzenia: uszkadzanie cząsteczek i zapalenie starcze
   Mechanisms of aging: molecule damage and inflammaging

 PDF 

 


  • Nowotwór złośliwy piersi u 80-letniego mężczyzny – rola kompleksowej rehabilitacji w procesie leczenia (opis przypadku)
   Breast cancer in 80-year-old male-patient the role of comprehensive rehabilitation in the treatment process (case study)

 PDF