2017/2

Najnowsze wydanie
  • Korelacja wyniku testu 6-minutowego marszu z wynikami testów funkcji poznawczych u osób starszych. Wstępne wyniki badań Trenuj Swój Mózg
   Małgorzata Gajos, Sławomir Kujawski, Agnieszka Kujawska, Radosław Perkowski, Julita Jarecka, Natalia Zielińska, Daria Cisoń, Natalia Sokołowska, Joanna Androsiuk-Perkowska, Remigiusz Sokołowski, Wojciech Stemplowski, Marta Podhorecka, Paweł Zalewski, Kornelia Kędziora-Kornatowska

 PDF 


  • Analiza postępowania fizykalnego w chorobie Parkinsona u osób w wieku podeszłym
   Włodzisław Kuliński, Paulina Stachurek

 PDF 


  • Nawyki żywieniowe a występowanie chorób wieku starczego – doniesienia wstępne
   Marzena Agnieszka Humańska, Mirosława Felsmann, Aneta Wieczorek

 PDF 


  • Analiza wpływu przeprowadzonego programu edukacyjnego na zmianę zachowań żywieniowych osób po 65 roku życia z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca
   Beata Dziedzic, Jacek Imiela, Zofia Sienkiewicz, Maria Strzemieczna

 PDF 


  • Sprawnoœć i samopoczucie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
   Ewa Zasadzka, Tomasz Trzmiel, Jowita Pochylska, Sylwia Kropińska, Mariola Pawlaczyk

 PDF 


  • Skala Oceny Ogólnego Zdrowia Jamy Ustnej (GOHAI) u pacjentów użytkujących protezy całkowite
   Ewa Rodakowska, Joanna Bagińska, Jacek Jamiołkowski, Dorota Cylwik-Rokicka, Karolina Mierzyńska, Justyna Fryc

 PDF 


  • Staroœć jako zjawisko (nie)medialne
   Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Ewa Humeniuk

 PDF 


  • Problemy pacjenta geriatrycznego – aspekt rehabilitacyjny, psychologiczny, społeczny
   Magda Lejzerowicz, Elżbieta Trylińska-Tekielska

 PDF 


  • Zgoda na udzielenie œwiadczenia zdrowotnego w przypadku pacjentów geriatrycznych w polskim prawie
   Rafał Patryn, Jarosław Sak, Anna Zagaja, Karol Zygo, Andrzej Stanisławek

 PDF 


  • Zastosowanie terapii skojarzonej indapamidem i lekiem z grupy ACEI u pacjentów w wieku podeszłym
   Sylwia Ziółkowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

 PDF 

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl