2017/4

Najnowsze wydanie
  • Jakość życia a zachowania zdrowotne słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW)
   Laura Piejko, Zbigniew Nowak

 PDF 


  • Brachyterapia HDR w leczeniu wczesnego raka prącia: opcja terapeutyczna łącząca zalecenia ekspertów i wybór pacjenta w podeszłym wieku. Opis przypadku
   Urszula Staszek-Szewczyk, Krystian Lichoń, Krzysztof Szewczyk, Katarzyna Konat

 PDF 


  • Społeczne uwarunkowania jakości życia osób starszych u kresu życia
   Beata Tobiasz-Adamczyk

 PDF 


  • Wirtualna rzeczywistość w interwencjach poznawczych skierowanych do osób starszych oraz jej zastosowanie w oprogramowaniu treningowym GRADYS
   Ludmiła Zając-Lamparska, Monika Wiłkość-Dębczyńska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Adam Wojciechowski, Łukasz Warchoł, Paweł Izdebski

 PDF 


  • Depresja jako ważny czynnik wpływający na aktywność fizyczną u pacjentów oddziału geriatrycznego
   Joanna Dudzińska-Griszek, Karolina Szuster, Tomasz Francuz, Jan Szewieczek

 PDF 


  • Sprawność umysłowa seniorów wg skali AMTS na przykładzie pacjentów zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
   Mariola Głowacka, Kamila Mitura, Tomasz Kornatowski, Beata Haor, Paulina Zabielska, Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Beata Karakiewicz

 PDF 


  • Wydolność funkcjonalna seniorów w środowisku domowym wg skali NOSGER
   Mariola Głowacka, Iwona Brudzińska, Tomasz Kornatowski, Paulina Zabielska, Beata Haor, Anna Jurczak, Beata Karakiewicz

 PDF 


  • Zastosowanie terapii skojarzonej indapamidem i lekiem z grupy ACEI w leczeniu nadciśnienia pierwotnego u pacjentów powyżej 75. roku życia
   Katarzyna Mądra-Gackowska, Marcin Gackowski, Emilia Główczewska-Siedlecka, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marcin Koba

 PDF 

Gerontologia_okładka_24(1)