2018/2

  • Epidemiologia samobójstw dokonanych wśród osób w podeszłym wieku w Polsce w latach 2005-2013
   Karolina Filipska, Anna Antczak-Komoterska, Łukasz Pietrzykowski, Mariola Głowacka

PDF


  • Wpływ stresu na zadowolenie z życia seniorów z województwa lubelskiego
   Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Olga Dąbska, Jarosław Sak

PDF


  • Wiek jako determinanta oceny poziomu jakości życia i występowania objawów zaburzeń lękowych i depresyjnych u pacjentek z chorobą nowotworową narządów płciowych
   Dorota Rogala, Agnieszka Dombrowska-Pali

PDF


  • Ocena geriatryczna pacjentów hospitalizowanych w oddziałach internistycznych
   Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Agnieszka Książkiewicz-Cwyl, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Roger Hartwig, Maciej Kornatowsk

PDF


  • Ocena zmiany ciśnienia tętniczego po pionizacji u niesprawnych funkcjonalnie pacjentów w wieku podeszłym z niedoborami 25-hydroksywitaminy D, poddawanych suplementacji witaminy D
   Elżbieta Kozak-Szkopek, Małgorzata Kupisz-Urbańska

PDF


  • Pozytywne nastawienie do życia w kontekście oceny funkcjonalnej osób długowiecznych
   Paulina Zabielska, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Mariola Głowacka, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski, Artur Kotwas, Jacek A. Kopeć, Anna Jurczak

PDF


  • Jakość życia osób w podeszłym wieku z zaburzeniami słuchu
   Ludmiła Zając-Lamparska

PDF


  • Sieć wsparcia sąsiedzkiego i koleżeńskiego jako źródło pomocy dla starszych osób
   Jacek Jerzy Pruszyński, Jacek Putz, Dorota Cianciara

PDF


  • Aktywność fizyczna w prewencji upadków u osób starszych
   Maksymilian Wiśniowski, Andrzej Kulesza, Mariusz Niemczyk

PDF


  • Rola indapamidu w leczeniu nadciśnienia u pacjentów powyżej 65. roku życia
   Marcin Gackowski, Katarzyna Mądra-Gackowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marcin Koba

PDF


  • Trudności w terapii cukrzycy u pacjenta geriatrycznego z otępieniem – opis przypadku
   Katarzyna Pietrzak, Zyta Beata Wojszel

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl