2018/3

  • Związek satysfakcji z życia z zachowaniami zdrowotnymi osób powyżej 65 roku życia, pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
   Magdalena Młynarska, Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Mariusz Goniewicz, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Renata Korecka

PDF


  • Korelacja BMI z wynikami testów poznawczych – zależność pozorna? Badania wstępne
   Sławomir Kujawski, Agnieszka Kujawska, Alina Jaroch, Emilia Fierek, Daria Bieniek, Barbara Piskorska, Julita Jarecka, Natalia Sokołowska, Remigiusz Sokołowski, Wojciech Stemplowski, eronika Topka, Paulina Kasperska, Radosław Perkowski, Małgorzata Gajos, Joanna Androsiuk-Perkowska, Marcin Kożuchowski, Tomasz Aleksiewicz, Katarzyna Mądra-Gackowska, Ewelina Romanowska, Emilia Główczewska-Siedlecka, Sylwia Ziółkowska, Paweł Zalewski, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


  • Determinanty jakości życia w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów w środowisku zamieszkania
   Krzysztof Cudzik, Ewelina Dziedzic, Renata Stępień, Bożena Zboina, Grażyna Wiraszka

PDF


  • Jakość życia, sprawność funkcjonalna oraz występowanie ryzyka depresji u pacjentów przebywających w wybranych zakładach opieki długoterminowej – badanie pilotażowe
   Jakub Świtalski, Grażyna Dykowska, Aleksandra Czerw, Rafał Szpakowski, Adam Fronczak

PDF


  • Częstość występowania suchości w jamie ustnej u pacjentów po 65. roku życia
   Monika Walis, Sebastian Kłosek

PDF


  • Analiza porównawcza funkcjonowania pacjentów przyjmowanych i wypisywanych z opieki długoterminowej domowej w województwie podlaskim w latach 2014-2016
   Wiesława Mojsa

PDF


  • Migotanie przedsionków – najczęstsza arytmia w starszym wieku. Odrębności leczenia antykoagulacyjnego
   Marta Karaś-Głodek, Agnieszka Styczeń, Andrzej Wysokiński, Tomasz Zapolski

PDF


  • Czym jest zespół kruchości u chorych na niewydolność serca?
   Diana Frontkiewicz, Bartosz Zawadzki, Maciej Bogusiak, Marcin Drozd, Monika Ciesielska, Maciej Gała, Izabella Uchmanowicz, Ewa A. Jankowska

PDF


  • Rola nutrigenomiki w zdrowym starzeniu się
   Olga Barbarska, Marta Gacparska, Agnieszka Skubiszewska, Gabriela Olędzka

PDF


  • Rola torasemidu w leczeniu niewydolności serca u pacjentów powyżej 65. roku życia
   Katarzyna Mądra-Gackowska, Marcin Gackowski, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Sylwia Ziółkowska, Piotr Kośliński, Marcin Koba

PDF


  • Muzykoterapia dla seniora
   Michalina Radzińska

PDF


  • Coexistence of primary renal clear cell carcinoma with primary breast invasive lobular carcinoma: a literature review and case report
   Abdalla Saad Abdalla Al-Zawi, Anita Lazarevska, Mohammed Omer, Elizabeth Tan

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl