Gerontologia Polska 2021/1

 • Wybrane aspekty jakości życia seniorów chorujących na cukrzycę
  Mariusz Wysokiński, Anna Tkacz, Katarzyna Przylepa, Wiesław Fidecki

PDF


 • Zaburzenia węchu w kontekście stanu odżywienia u osób starszych
  Daria Nowak, Marta Lewandowicz, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Amputacja jako następstwo choroby niedokrwiennej kończyn dolnych u pacjentów w wieku 65 plus – w kontekście akceptacji choroby
  Mariola Głowacka, Anna Zabłocka

PDF


 • Starzejące się społeczeństwo – wybrane wyzwania polityki zdrowotnej i społecznej
  Jacek J. Pruszyński, Dorota Cianciara

PDF


 • Prewencja wtórna u pacjenta po zawale serca z uwzględnieniem Koordynowanej Opieki Specjalistycznej i rehabilitacji kardiologicznej
  Roman Załuska, Edyta Kosek, Katarzyna Gadzała, Joanna Olszewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Problemy zdrowotne i choroby wieku starczego
  Dorota Trybusińska, Aneta Joanna Musiał, Małgorzata Chmielewska

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)