Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Charakterystyka bólu przewlekłego u osób starszych hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii
  Karina Gąsecka, Małgorzata Stompór

 PDF 


 • Związek pomiędzy osoczowym stężeniem leptyny a obecnością objawów depresji u osób starszych
  Agnieszka Guligowska, Hanna Wosik, Jolanta Fryczak, Elizaveta Fife, Gabriela Mełeń-Mucha, Tomasz Kostka1

 PDF 


 • Znaczenie sarkopenii u pacjentów w wieku podeszłym i z niewydolnością mięśnia sercowego
  Aleksandra Paduszyńska, Maciej Banach, Paulina Gąsiorek, Marek Dąbrowa, Agata Bielecka-Dąbrowa

 PDF 


 • Siła uścisku ręki u osób po 65 roku życia
  Ewa Zasadzka, Dagmara Strzesak, Anna Poterska, Tomasz Trzmiel, Mariola Pawlaczyk

 

 PDF 


 • Depresja – choroba cywilizacyjna XXI wieku
  Milena Osińska, Adam Kazberuk, Katarzyna Celińska-Janowicz, Rafał Zadykowicz, Edyta Rysiak

 PDF 


 • Zastosowanie metody Bobath w rehabilitacji osób dorosłych po udarze niedokrwiennym mózgu
  Agata Skorupińska, Karolina Kostorz, Sylwia Bojarska-Hurnik

 PDF 


 • Modyfikacje chrząstki stawowej w procesie starzenia
  Magdalena Krajewska-Włodarczyk

 PDF 


 • Śródmiąższowe zapalenie płuc indukowane amiodaronem – opis przypadku
  Paweł W. Królik

 PDF 


 • Torasemid w terapii niewydolności serca opornej na leczenie moczopędne – przypadek kliniczny wraz z komentarzem
  Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 punktów
Index Copernicus 2015 – 54,42 (5,81) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny