Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Gospodarka krwią prowadzona przez bank krwi a zapotrzebowanie na Koncentrat Krwinek Czerwonych w wybranych oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach w latach 2013-2015
  Małgorzata Kołpa, Janina Kokoszka-Paszkot, Aneta Grochowska, Beata Jurkiewicz, Edyta Barnaś, Marlena Mleczak

 PDF 


 • Ocena skuteczności leczenia zaćmy u pacjentów w wieku starczym, podeszłym i sędziwym
  WiMałgorzata Kołpa, Janina Kokoszka-Paszkot, Aneta Grochowska, Beata Jurkiewicz, Edyta Barnaś, Sylwia Stec

 PDF 


 • Ocena wiedzy osób starszych z powiatu konińskiego na temat interakcji leków z żywnością
  Agnieszka Saran-Jagodzińska, Adrianna Wytlib

 PDF 


 • Zaburzenia chodu – jeden problem, różne punkty widzenia
  Robert Bywalec

 

 PDF 


 • Sepsa i wstrząs septyczny u pacjentów w podeszłym wieku
  Jacek Wadełek

 PDF 


 • Trudności diagnostyczne depresji wieku podeszłego – przegląd wybranych skal skriningowych
  Katarzyna Humięcka, Tomasz Targowski

 PDF 


 • Zespół antycholinergiczny
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 punktów
Index Copernicus 2015 – 54,42 (5,81) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny