• Anestetyki lokalne a apoptoza
   Local anaesthetics and apoptosis

 PDF 

 


  • Belgrade model of emergency medical aid
   organization in mass casualty treatment

 PDF 

 


  • Blokady współczulnego układu nerwowego
   Odcinek lędźwiowy
   Block of the sympathetic nervous system
   Lumbar sympathetic block

 PDF 

 


  • Clinical effects of spinal morphine

 PDF 

 


  • Early postoperative changes of cerebrovenous
   oximetry after propofol/remifentanil anesthesia
   in patients after elective supratentorial
   craniotomy
   The effect of different awakening strategies

 PDF 

 


  • Elektryczna bioimpedancja
   klatki piersiowej
   Thoracic electrical bioimpedance

 PDF 

 


  • Niezamierzony powrót świadomości w czasie
   znieczulenia (awareness)
   Unintentional return of consciousness during
   general anaesthesia (awareness)

 PDF 

 


  • Nowości w przyrządowym udrażnianiu dróg
   oddechowych w przypadku wystąpienia
   trudności intubacyjnych – opis przypadków
   The new approach to difficult airway
   management – the report of series of cases

 PDF 

 


  • Patient Safety

 PDF 

 


  • Pytania testowe do specjalizacji

 PDF 

 


  • Reakcja anafilaktyczna wywołana podaną
   podczas zabiegu chirurgii wieńcowej heparyną –
   opis przypadku
   Heparin-induced anaphylaxis during coronary
   artery surgery – a case report

 PDF 

 


  • CZAS I NADZIEJA

 PDF 

 


  • Terapia bólu pooperacyjnego po operacjach
   w obrębie stawu barkowego
   The treatment of postoperative pain after
   shoulder surgery

 PDF 

 


  • Odpowiedzi do testów

 PDF 

 


  • Uwagi na marginesie
   Side-notes

 PDF 

 


  • Wprowadzenie do zasad wykonywania zawodu
   anestezjologa
   An introduction to the rules of professional
   conduct in anesthesia

 PDF 

 


  • Zagrożenia i specyfika okołooperacyjnego
   postępowania anestezjologicznego
   w reumoortopedii
   The risk and specific to anaesthesia and
   perioperative care in rheumoorthopaedic
   surgery

 PDF 

 


  • Zespół dziecka maltretowanego –
   opis przypadku
   Maltreatment child syndrome – case report

 PDF 

 


  • Zmiany w farmakokinetyce leków doustnych
   po zabiegach resekcyjnych na żołądku
   Pharmacokinetic changes of orally administered
   drugs in patients after gastrectomy

 PDF