• “Chain of survival” in acute stroke

 PDF 

 


  • Drug interactions in anaesthesia practice:
   a basic review for residents

 PDF 

 


  • Evaluation of methoxyflurane (Penthrox ® )
   efficacity for acute traumatic pain relief:
   a pilot study

 PDF 

 


  • Specyfika i czynniki ryzyka miejskiej postaci
   hipotermii
   The specificity and risk factors of urban
   hypothermia

 PDF 

 


  • Infekcyjne zapalenie wsierdzia powikłane
   niewydolnością krążenia oraz ostrą
   niewydolnością nerek wywołane pałeczką
   różycy – opis przypadku
   Infectious endocarditis by complicated
   circulatory insufficiency and acute renal failure
   caused by Erysipelothrix rhusiopathiae – case
   report

 PDF 

 


  • Intubacja dotchawicza u pacjenta przytomnego
   z użyciem giętkiego fiberoskopu
   Flexible fiberoptic endotracheal intubation
   on awake patient

 PDF 

 


  • Komunikacja lekarz – pacjent
   Spojrzenie nauczyciela – klinicysty i pacjenta
   Communication between the doctor and the
   patient
   The teacher-clinician and the patient – their
   points of view

 PDF 

 


  • Medical Emergency Team: kosztowny wymysł
   czy nowa jakość?
   Medical Emergency Team: an expensive
   invention or a new quality?

 PDF 

 


  • Monitorowanie pojemności minutowej serca
   metodami mniej inwazyjnymi
   The less-invasive cardiac output monitoring

 PDF 

 


  • Opieka okołooperacyjna pacjentów ze stentami
   dowieńcowymi – część II
   Perioperative care of the patients with coronary
   artery stents – part II

 PDF 

 


  • Post-cesarean analgesia: quo vadis?

 PDF 

 


  • Przykłady pytań testowych do ćwiczeń przed egzaminem
   specjalizacyjnym z anestezjologii i intensywnej terapii

 PDF 

 


  • Ratownictwo medyczne na współczesnym
   polu walki
   Military emergency system in modern battlefield

 PDF 

 


  • Kłamstwo

 PDF 

 


  • Odpowiedzi do testów

 PDF 

 


  • Ultrasonograf stetoskopem w anestezjologii
   i medycynie ratunkowej: mit czy rzeczywistość?
   Część 1. Obraz prawidłowy i podstawy
   diagnostyki ultrasonograficznej płuc
   Ultrasound: the stethoscope in anesthesiology
   and critical care medicine – myth or reality?
   Part 1. Ultrasound image of normal lungs and
   first attempt to chest ultrasound examination

 PDF 

 


  • Wyposażenie łódzkich szpitali w sprzęt
   do postępowania w przypadku wystąpienia
   trudności intubacyjnych
   Poll study equipment for difficult airway
   in hospitals in city of Łódź

 PDF 

 


  • Znieczulenie dorosłego pacjenta z wrodzoną
   wadą serca – zasady opieki okołooperacyjnej
   podczas operacji niekardiochirurgicznych
   Część I: Anatomia i patofizjologia
   Anaesthesia for adult patient with congenital
   heart disease – the principles of the
   perioperative care during noncardiac surgery
   Part I. Anatomy and pathophysiology

 PDF 

 


  • Znieczulenie miejscowe dróg oddechowych
   do intubacji dotchawiczej z użyciem giętkiego
   fiberoskopu
   Airway local anaesthesia for awake flexible
   fiberoptic endotracheal intubation

 PDF 

 


  • Co anestezjolog powinien wiedzieć
   o zwężeniach krtaniowo-tchawiczych?
   What anaesthetist should know abort laryngo-
   tracheal stenosis?

 PDF