• Postępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne
   w stanach nagłych chorób gruczołów wydzielania
   wewnętrznego.
   Część II: Zaburzenia czynności nadnerczy
   Prehospital and earlyhospital treatment in acute
   endocrine glands diseases.
   Part II: Adrenal glands disturbances

 PDF 

 


  • Farmakokinetyka paracetamolu u pacjentki po
   zabiegu całkowitej gastrektomii – opis przypadku
   Pharmacokinetics of paracetamol in patient after
   total gastrectomy – case report

 PDF 

 


  • Śmiertelny wstrząs septyczny o piorunującym
   przebiegu wywołany przez zatrucie pokarmowe
   bakteriami Clostridium perfringens u 17-letniego
   chorego jako pierwsza manifestacja ostrej
   białaczki szpikowej – opis przypadku
   Fulminate fatal sepsis shock due to Clostridium
   perfringens alimentary intoxication as the first
   presentation of acute leukemia in a 17 year-old
   boy – case report

 PDF 

 


  • Kliniczne aspekty stosowania metamizolu
   w specjalnych populacjach pacjentów
   Clinical aspects of metamizole use in selected
   populations of patients

 PDF 

 


  • Oksykodon trafny wybór w farmakoterapii bólu
   Oxycodone the right choice in pain
   pharmacotherapy

 PDF 

 


  • Pharmacoeconomic approach to the clinical
   effectiveness of combined use of intraoperative
   monitoring of neuromuscular blockade and
   sugammadex in reversing rocuronium block

 PDF 

 


  • Podstawowe wskazania i techniki
   echokardiograficzne
   Principal indications for echocardiography
   and basic techniques of the method

 PDF 

 


  • Porównanie urządzeń nadkrtaniowych do
   udrażniania dróg oddechowych pod względem
   zabezpieczenia przed zachłyśnięciem treścią
   żołądkową – badanie manekinowe
   A comparison study of supraglottic airway
   devices in terms of protecting the airway from
   aspiration of gastric contents – a manikin study

 PDF 

 


  • Protective analgesia after total knee arthroplasty
   Post-surgical neuropathic pain – case report

 PDF 

 


  • Przykłady pytań testowych do ćwiczeń przed egzaminem
   specjalizacyjnym z anestezjologii i intensywnej terapii

 PDF 

 


  • Reactive thrombocytosis after cancer surgery:
   a case report

 PDF 

 


  • Six places to avoid with your epidural catheters
   in obstetric practice; the radiological evidence

 PDF 

 


  • Czy starość się Panu Bogu nie udała?

 PDF 

 


  • Anestezjologia i intensywna terapia w świetle
   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
   leczniczej
   Anaesthesiology and intensive therapy in the
   light of the healing activity – act of 15 April 2011

 PDF 

 


  • Odpowiedzi do testów

 PDF 

 


  • Wpływ desfluranu na drogi oddechowe
   The influence of desflurane on patient’s airways

 PDF 

 


  • Wybór znieczulenia a ryzyko progresji i nawrotu
   choroby nowotworowej
   Choice of anaesthesia regarding the risk
   of cancer progression and recurrence

 PDF