• Słowo Wstępne

 PDF 

 


 

  • Poczucie koherencji a występowanie zaburzeń po stresie traumatycznym w grupie zawodowych żołnierzy uczestniczących w misji wojskowej poza granicami kraju – doniesienie wstępne
   Sense of coherence and the occurrence of posttraumatic stress disorder among professional soldiers participating in military missions abroad – preliminary study

 PDF 

 


  • Badanie bólu przez ratowników medycznych
   Paramedic assessment of pain

 PDF 

 


  • Porównanie intubacji z użyciem laryngoskopu z łopatką Macintosh, TruView Evo1, Airtraq i maski krtaniowej ILMA-Fastrach u poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w warunkach ograniczonego dostępu – badanie manekinowe
   A comparison of the tracheal intubation using Macintosh laryngoscope, TruView Evo1, Airtraq and ILMA-Fastrach to secure airway of a car crash victim with limited access – a manikin study

 PDF 

 


  • Analiza zastosowania opioidowych leków przeciwbólowych przez ratowników medycznych w zespołach podstawowych ratownictwa medycznego
   Analysis of the paramedic administration of opioids in paramedical rescue teams

 PDF 

 


  • Zastosowanie oksykodonu u pacjentów z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej – opis przypadku
   The use of oxycodone in patients with pain associated with cancer – case report

 PDF 

 


  • Zindywidualizowana terapia przeciwbólowa podczas zastosowania pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) u pacjentki po cięciu cesarskim z ciężką niewydolnością oddechową – opis przypadku
   Individualized pain therapy in a female after cesarean section complicated with acute respiratory insufficiency requiring extracorporeal membrane oxygenation – a case report

 PDF 

 


  • Przełom nadnerczowy u 59-letniej kobiety z autoimmunologicznym zespołem niedoczynności wielogruczołowej typu 2 – opis przypadku
   Addisonian crisis in a 59 year old woman with polyglandular autoimmune syndrome type 2 – case report

 PDF 

 


  • Zespół post-polio
   Post-polio syndrome

 PDF 

 


  • Zagadnienia ogólne endoskopii przewodu pokarmowego wpływające na wybór sedacji i znieczulenia ogólnego
   General considerations of gastroenteral endoscopy influencing sedation and general anaesthesia practices

 PDF 

 


  • Postępowanie z pacjentami przyjmującymi doustne leki przeciwkrzepliwe oraz leki przeciwpłytkowe przygotowywanymi do planowych procedur endoskopii przewodu pokarmowego
   Management of anticoagulant and antiplatelet therapy in patients undergoing planned endoscopic procedures of the gastrointestinal tract

 PDF 


  • Nowa uniwersalna definicja zawału serca
   Część 4. Badania obrazowe
   New universal definition of myocardial infarction
   Part 4. Imaging modalities

 PDF 


  • Podstawowe projekcje ecokardiograficzne w badaniu przezklatkowym (TTE)
   Część II. Projekcje przymostkowe niestandardowe oraz projekcje z okna koniuszkowego
   Principal echocardiographic views in transthoracic echocardiography (TTE)
   Part II. Non-standard parasternal and apical views

 PDF 


  • Specyfika udzielania pierwszej pomocy medycznej w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC
   Część I. Przyczyny zgonów oraz odmienności w postępowaniu z poszkodowanym w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC
   The specificity of medical first aid injured in combat in a tactical environment based on TCCC’s standard
   Part I. Causes of death and differences in dealing with injured in combat in a tactical environment based on TCCC’s standard

 PDF 


  • Wytyczne dotyczące udrażniania dróg oddechowych w warunkach pozaszpitalnych u chorych po urazach
   Airway management guidelines in trauma patients in out-of-hospital settings

 PDF 


  • „Psychologia w ratownictwie” – uwagi o książce
   „Psychology in rescue” – the comment on the book

 PDF 


  • Rojenia towarzyszące śpiączce farmakologicznej

 PDF