• Słowo Wstępne

 PDF 

 


 

  • Zastosowanie oksykodonu w terapii przeciwbólowej u chorych leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT)
   The use of oxycodone for intensive care pain relief

 PDF 

 


  • Nurses’ skills assessment in administering cardiopulmonary resuscitation (CPR) to an adult

 PDF 

 


  • Znaczenie kontroli zdrowia u rodzin chorych w stanie zagrożenia życia
   Significance of health control among family members of patients facing a life threatening condition

 PDF 

 


  • Ryzykowne zachowania seksualne a style radzenia sobie ze stresem w grupie zawodowych strażaków-ratowników. Doniesienie wstępne
   High risk sexual contacts and coping with stress strategy in group of professional public sector firefighters. Preliminary study

 PDF 

 


  • Czy kierowcy potrafią udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym?
   Can drivers give first aid to causalities in road accident? 

 PDF 

 


  • Biological cost of the depression of consciousness

 PDF 

 


  • Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) a znieczulenie
   MAO inhibitors and anaesthesia

 PDF 

 


  • Sedacja i znieczulenie ogólne do endoskopii przewodu pokarmowego
   Sedation and general anaesthesia for gastrointestinal endoscopy

 PDF 

 


  • Podstawowe projekcje echokardiograficzne w badaniu przezklatkowym (TTE)
   Część III. Projekcje z okna podmostkowego i nadmostkowego
   Principal echocardiographic views in transthoracic echocardiography (TTE)
   Part III. Views from substernal and suprasternal windows

 PDF 

 


  • Specyfika udzielania pierwszej pomocy medycznej poszkodowanemu w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC
   Część II. Zapewnienie hemostazy miejscowej podczas wykonywania zabiegów ratowniczych w fazie taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym na bazie standardu TCCC
   The specificity of medical first aid injured in combat in a tactical environment based on TCCC’s standard
   Part II. Providing a local hemostasis during tactical field care in a tactical environment based on TCCC’s standard

 PDF