• Słowo Wstępne

 PDF 

  


 

 • Zastosowanie deksmedetomidyny u chorych leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii
  The use of dexmedetomidine for Intensive Care Unit

 PDF 

  


 • Pozawerbalne wskaźniki bólu u pacjentów nieprzytomnych, wentylowanych mechanicznie
  Non-verbal indicators of pain in unconscious, mechanically ventilated patients

 PDF 

  


 • Trombocytopenia indukowana heparyną (HIT) – opis przypadku
  Heparin induced thrombocytopenia (HIT) – case report

 PDF 

  


 • Selected aspects of chronobiological studies in anaesthesia

 PDF  

 


 • Endokannabinoidy w znieczuleniu i analgezji
  Endocannabinoids in anaesthesia and analgesia

 PDF 

  


 • Diagnostyka i leczenie chorych w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu
  Early evaluation and treatment of patients with acute ischemic stroke

 PDF 

  


 • Co anestezjolog powinien wiedzieć o krwawieniu podpajęczynówkowym
  Część 2. Spirale versus klipsy, nimodypina i jedno małe h
  What anaesthesiologist should know about subarachnoid hemorrhage
  Part 2. Coiling vs. clipping, nimodypine and one small h

 PDF 

  


 • Podstawy teoretyczne badania ultrasonograficznego szerokości osłonki nerwu wzrokowego w celu rozpoznawania wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego
  Theoretical basis of the ultrasonographic measurement of optic nerve sheath diameter to recognize elevated intracranial pressure

 PDF 

  


 • Specyfika pacjentek poddanych operacjom ginekologicznym w kontekście pooperacyjnych nudności i wymiotów
  Postoperative nausea and vomiting among gynecological surgery patients

 PDF 

  


 • Miejsce oksykodonu w leczeniu bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów
  The place of oxycodone in the management of osteoarthritis pain

 PDF 

  


 • Specyfika udzielania pomocy medycznej poszkodowanemu w warunkach bojowych w środowisku taktycznym w oparciu o standard TCCC
  Część IV: Zaopatrywanie obrażeń klatki piersiowej podczas wykonywania zabiegów ratowniczych w środowisku taktycznym w oparciu o standard TCCC
  The specificity of medical first aid injured in combat in a tactical environment based on TCCC’s standard
  Part IV: Chest injuries management during rescue procedures in a tactical environment based on TCCC’s standard

 PDF