• Słowo Wstępne

 PDF 

  


 

 • Intraosseous access in opinion of medical faculty students

 PDF 

  


 • Wpływ zmienności ciśnienia tętniczego krwi w pierwszej dobie udaru niedokrwiennego mózgu na przebieg choroby
  Effects of early blood pressure variability on acute stroke outcomes

 PDF 

  


 • Nieuzasadnione wezwania Zespołów Ratownictwa Medycznego w materiale Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie
  Unreasonable calls of Medical Emergency Teams in the material of Regional Directorate of Emergency Medical Services in Lublin

 PDF 

  


 • Obrażenia narządu wzroku na polu walki – możliwości diagnostyczne i lecznicze szpitala II poziomu
  Combat ocular trauma – diagnostic and therapeutic capabilities of the second level hospital

 PDF  

 


 • Clinical Case: Using ECMO to treat 34 year old pregnant woman during cardiac arrest

 PDF 

  


 • Zaburzenia hemostazy u chorych na przewlekłe białaczki szpikowe podczas zabiegu kardiochirurgicznego
  Hemostasis disorders in cardiac surgery patients with chronic lymphocyticleukemia (CLL)

 PDF 

  


 • Zastosowanie oksykodonu w przewlekłym bólu kręgosłupa – opis przypadku
  Use of oxycodone in the management of chronic back pain – case report

 PDF 

  


 • Tracheotomia w oddziałach intensywnej terapii
  Tracheotomy in intensive care unit

 PDF 

  


 • Normowolemia w okresie okołooperacyjnym – zasady postępowania
  Perioperative normovolaemia management

 PDF 

  


 • Udział pielęgniarki w procesie monitorowania i terapii bólu pooperacyjnego – część II
  Role of a nurse in the process of assessment and therapy of postoperative pain – part II

 PDF 

  


 • Wybrane procesy emocjonalne w okresie okołooperacyjnym – przegląd zjawisk
  The selected emotional processes in the perioperative period – a review of phenomena

 PDF 

 


 • Specyfika udzielania pierwszej pomocy medycznej w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC
  Część V. Wstrząs jako stan zagrożenia życia w środowisku taktycznym – rozpoznanie i postępowanie na bazie standardu TCCC
  The specificity of medical first aid injured in combat in a tactical environment based on TCCC’s standard
  Part V. Shock like a life-threatening problem in a tactical environment – management and assessment based on TCCC’s standard

 PDF