• Słowo Wstępne

 PDF 

 

 


 

  • Zasady opieki nad pacjentem podczas stosowania analgezji nadzorowanej przez pacjenta i pielęgniarkę
   Principles of patient care during use analgesia supervised by the patient and nurse

 PDF 

 

 


  • Z pamiętnika polskiej pielęgniarki…
   Dairy of the polish nurse…

 PDF 

 

 


  • Pierwsze doświadczenia z nowym wkłuciem doszpikowym NIO Adult – badanie manekinowe, randomizowane, krzyżowe
   First experience with the new intraosseous access device – a manikin randomized crossover study

 PDF 

 

 


  • Postawy wobec problemu legalizacji eutanazji wśród personelu medycznego oraz osób niezwiązanych zawodowo z opieką medyczną
   Attitudes of the euthanasia legalization among medical staff and people not working in the medicine area

 PDF 

 

 


  • Czy poziom doświadczanego stresu wpływa na wystąpienie zachowań ryzykownych w grupie pracowników zespołów ratownictwa medycznego?
   Does the level of experienced stress affect the occurrence of risky behaviors in a group of emergency medical services workers?

 PDF 

 

 


  • Analiza wiedzy pracowników zakładów przemysłowych na temat udzielania pierwszej pomocy
   Assessment of first aid knowledge among employees of industrial workplaces

 PDF 

 

 


  • Ostra niewydolność oddechowa w przebiegu zachłystowego zapalenia płuc u pacjentki ze stwardnieniem rozsianym – opis przypadku
   Acute respiratory failure in the course of aspiration pneumonia with multiple sclerosis – a case study

 PDF 

 

 


  • Kwasica mleczanowa z pH < 6,8 – zatrucie alkoholem niespożywczym czy kwasica towarzysząca leczeniu metforminą? Opis przypadku
   Lactic acidosis (pH < 6,8) – intoxication with methanol or glycol or metformin-associated lactic acidosis – a case report

 PDF 

 

 


  • Adjuvants to local anaesthetics for plexus nerve blocks: a systematic review

 PDF 

 

 


  • Rola wykonywania łaty z krwi w leczeniu popunkcyjnych bólów głowy
   The role of the epidural blood patch in the treatment of postdural puncture headache

 PDF 

 

 


  • Postępowanie kardiologiczne w niekardiochirurgicznych zabiegach operacyjnych – nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii
   Cardiological management in non-cardiac surgery – new guidelines of the European Society of Cardiology and the European Society of Anaesthesiology

 PDF 

 

 


  • Torakotomia ratunkowa
   Emergency thoracotomy 

 PDF 

 


  • Zasady opieki nad pacjentem podczas stosowania analgezji nadzorowanej przez pacjenta i pielęgniarkę
   Principles of patient care during use analgesia supervised by the patient and nurse

 PDF 

 


  • Psychologiczne czynniki podejmowania decyzji krytycznych w neonatologii – pozyskiwania narządów od zmarłych noworodków
   Psychological factors of the decision making critical in the neonatology – the issue of organ donation from deceased newborns

 PDF