Najnowsze wydanie
  • Wstęp
   Leon Drobnik

 PDF 


  • Poczucie koherencji a strategie radzenia sobie z bólem u pacjentów z przewlekłym bólem neuropatycznym
   Krystyna Kurowska, Iwona Ligas

 PDF 


  • Ocena wybranych czynników determinujących poziom wiedzy zespołu pielęgniarskiego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
   Lucyna Tomaszek, Grażyna Cepuch, Edyta Turkanik

 PDF 


  • Analiza efektywności szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w grupie strażaków – ochotników realizowanego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kościelisku w roku 2015
   Marek Luty, Mariusz Chomoncik

 PDF 


  • Analiza funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w 2012 roku
   Dawid Filip, Arkadiusz Górski, Marek Wojtaszek, Dorota Ozga

 PDF 


  • Wykorzystanie USG FAST w polskim Emergency Medical System (EMS) w opinii personelu medycznego – doniesienie wstępne
   Dagmara Kasica, Dorota Ozga, Elżbieta Mach-Lichota, Marek Wojtaszek, Justyna Kosydar-Bochenek

 PDF 


  • USG w pomocy przedszpitalnej. Czy dzisiaj tego właśnie brakuje nam do szczęścia?
   Waldemar Machała

 PDF 


  • Citrate intoxication in muscle damage – unappreciated site of citrate metabolism in critically ill patients – case report
   Wojciech Mielnicki, Agnieszka Dyla, Joanna Bartczak, Tomasz Zawada

 PDF 


  • Ciało obce w oskrzelu – trudności diagnostyczne
   Tomasz Piorunek, Magdalena Kostrzewska, Jacek Górniak, Jakub Przysiecki, Małgorzata Łabuś

 PDF 


  • TRALI, nadal rzadko rozpoznawane, a jeszcze rzadziej zgłaszane powikłanie poprzetoczeniowe – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
   Klaudia Zyzak, Kai Wróblewski, Michał Borys, Mirosław Czuczwar

 PDF 


  • Polska Skala Satysfakcji ze Znieczulenia – nowe narzędzie badawcze w opiece anestezjologicznej
   Dorota Ozga, Danuta Dyk

 PDF 


  • Postępowanie okołooperacyjne z pacjentem leczonym nowoczesnymi doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi (NOAC) – punkt widzenia anestezjologa
   Elżbieta Nowacka, Grażyna Durek

 PDF 

AiR Okladka 1_2016