Najnowsze wydanie
  • Nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu hipotermii przypadkowej – analiza symulowanych działań zespołów ratownictwa medycznego
   Wojciech Biela, Arkadiusz Stasicki, Anna Debudaj, Rafał Bobiński, Tomasz Ilczak

 PDF 


  • Występowanie nagłego zatrzymania krążenia w warunkach pozaszpitalnych i skuteczność działań ratowniczych w powiecie nowosądeckim i nowotarskim
   Marek Duda

 PDF 


  • Teletransmisja EKG z perspektywy zespołów ratownictwa medycznego
   Magdalena Żurowska-Wolak, Tomasz Ilczak

 PDF 


  • Charakterystyka obrażeń ofiar wypadków motocyklowych ze szczególnym uwzględnieniem obrażeń czaszkowomózgowych
   Piotr Rzeźniczek, Czesław Żaba

 PDF 


  • Przegląd zdarzeń medycznych podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zaopatrywanych przez personel Komponentu Medycznego Państwowej Straży Pożarnej
   Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki

 PDF 


  • Usefulness of medical apps in the nursing care of the patient with a life-threatening condition – a case study
   Paweł Więch, Monika Witek, Dariusz Bazaliński, Paweł Januszewicz

 PDF 


  • Zastosowanie oksykodonu/naloksonu w terapii leczenia bólu u pacjenta ze szpiczakiem plazmocytowym
   Katarzyna Kotwica-Mojzych, Aneta Szudy-Szczyrek, Dariusz Jawniak, Mariusz Mojzych, Marek Hus

 PDF 


  • Przemijające niedokrwienie mózgu. Część I. Aspekty praktyczne
   Natalia Andrzejewska, Natalia Dworek, Magdalena Roszak, Radosław Kaźmierski

 PDF 


  • Optymalizacja układu krążenia w okresie okołooperacyjnym
   Marcin Ligowski, Paweł Sobczyński, Krzysztof Kusza

 PDF 


  • Aspekty praktyczne badania ultrasonograficznego w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich kończyny dolnej u chorego w stanie krytycznym
   Jacek Wadełek

 PDF 


  • Postępowanie anestezjologiczne w złamaniach bliższego odcinka kości udowej u pacjentów w wieku podeszłym
   Paweł Pietraszek

 PDF 


  • Wpływ operacji bariatrycznych na farmakokinetykę leków
   Joanna Porażka, Arkadiusz Spychała, Dawid Murawa, Edmund Grześkowiak, Edyta Szałek

 PDF 


  • Tramadol czy oksykodon w leczeniu bólu pooperacyjnego
   Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek

 PDF 


  • Oksykodon z naloksonem – skuteczność leczenia bólu i jakość życia u pacjentów z chorobą nowotworową
   Edyta Szałek

 PDF 

AiR Okladka 4_2016