• Wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją w szpitalu CMKP im. W. Orłowskiego w latach 2010-2016. Rezultaty RKO
  Urszula Zielińska-Borkowska, Katarzyna Jagodzińska-Szczypka

 PDF 


 • Problem agresji w pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Paweł Rasmus, Klaudia Dudek, Waldemar Machała, Tomasz Sobów

 PDF 


 • Wpływ zatrudnienia w systemie zmianowym na występowanie zespołu wypalenia zawodowego u pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
  Michał Stasiowski, Małgorzata Perlak, Sławomir Szykowski, Bartłomiej Możdżyński, Izabela Szumera, Małgorzata Pięta, Anna Missir, Marek Bogusz, Seweryn Król

 PDF 


 • Analiza profilu pacjentów transportowanych w lotach międzyszpitalnych realizowanych przez HEMS w Polsce w latach 2011-2015
  Arkadiusz Wejnarski, Piotr Konrad Leszczyński, Stanisław Paweł Świeżewski, Robert Gałązkowski

 PDF 


 • Wiedza i postawy ratowników medycznych wobec uzyskiwania dostępów doszpikowych u pacjentów pediatrycznych: badanie pilotażowe
  Karol Bielski, Jerzy Robert Ładny, Marek Dąbrowski, Agata Dąbrowska, Łukasz Szarpak, Karina Prucnal

 PDF 


 • Prehospital electrical cardioversion of haemodynamically unstable supraventricular tachycardia – a case report in the aspect of newly introduced Polish emergency services regulations
  Marek Dąbrowski, Agata Dąbrowska, Marcin Zieliński, Wojciech Telec, Łukasz Szarpak, Maciej Sip

 PDF 


 • Głęboka hiponatremia powikłana zatrzymaniem krążenia – opis przypadku
  Lech Krawczyk, Rafał Kazanowski, Tomasz Byrczek, Agata Łuczyk, Bogusz Jagoda, Łukasz Głowacki

 PDF 


 • Czy łatwo jest podjąć decyzję o udzieleniu pomocy?
  Mariusz Chomoncik, Waldemar Machała, Marek Luty

 PDF 


 • Urazy OUN – problem dla anestezjologa i intensywisty
  Waldemar Machała

 PDF 


 • Powikłania wentylacji nieoszczędzającej w czasie znieczulenia ogólnego
  Tomasz Gaszyński

 PDF 


 • Przezskórna tracheostomia z wykorzystaniem bronchofiberoskopii
  Kamil Radzikowski, Paweł Grzech, Michał Pirożyński, Urszula Zielińska-Borkowska

 PDF 


 • Profilaktyka przeciwzakrzepowa w okresie pooperacyjnym
  Rafał Drwiła, Robert Musiał, Dominika Drwiła

 PDF 


 • Antykoagulacja pomostowa u chorych leczonych przeciwzakrzepowo – aktualne poglądy
  Anetta Undas

 PDF 


 • Podwyższone stężenie kwasu mlekowego w krwi u pacjentów w ostrych stanach krytycznych
  Jacek Wadełek

 PDF 


 • Mechanizmy i przyczyny bólu u chorego na nowotwór
  Jerzy Wordliczek, Renata Zajączkowska

 PDF 


 • Ból przebijający w praktyce klinicznej, czy można leczyć skuteczniej?
  Jarosław Woroń

 PDF 


 • Stan wyższej konieczności w zawodzie ratownika medycznego
  Anna Rej-Kietla, Tomasz Kulpok-Bagiński, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ładny, Robert Gałązkowski

 PDF 

AiR Okladka 4_2016