• Kłamstwo w medycynie
  Leon Drobnik

PDF


 • Znieczulenie do odwróconej endoprotezoplastyki stawu ramiennego u pacjentki z miastenią – opis przypadku
  Krzysztof Zagórski, Jacek Wadełek

PDF


 • Porównanie objętości oddechowej z wykorzystaniem rurki ustno-gardłowej i nosowo-gardłowej u manekina z trudnymi drogami oddechowymi
  Przemysław Kluj, Tomasz Gaszyński

PDF


 • Wpływ traumatycznych wydarzeń na życie pracowników systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
  Paweł Rasmus, Sandra Kundera, Anna Lipert, Waldemar Machała

PDF


 • Nagła „śmierć trzustkowa” – opis przypadku
  Andrzej Marszałek

PDF


 • Ultrasound guided percutaneous dilatational tracheostomy using needle guidance technology (eZGuide)
  Wojciech Gola, Marek Zając, Adam Cugowski

PDF


 • Wentylacja chroniąca płuca podczas znieczulenia ogólnego – nowe spojrzenie
  Dariusz Maciejewski

PDF


 • Znieczulenie ogólne nisko- i bezopioidowe
  Tomasz Gaszyński

PDF


 • Ocena stanu świadomości pacjenta po incydencie mózgowym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT)
  Sławomir Zarzycki, Łukasz Korzep, Paweł Gogol, Michał Sobstyl

PDF


 • Zaburzenia świadomości i przytomności w stanach mechanicznego i ischemicznego uszkodzenia mózgu – możliwości terapii za pomocą amantadyny
  Wojciech Kozubski

PDF


 • Zaburzenia snu u pacjentów leczonych w warunkach oddziału intensywnej terapii Część I. Wpływ środków farmakologicznych
  Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Katarzyna Lewandowska

PDF


 • Sewofluran w ginekologii i położnictwie
  Paweł Krawczyk

PDF


 • Monitorowanie antybiotykoterapii w zakażeniach, sepsie i we wstrząsie septycznym – rola prokalcytoniny
  Urszula Zielińska-Borkowska

PDF


 • Leki łączone w terapii bólu
  Jarosław Woroń

PDF


 • Miejsce symulacji medycznej w nowoczesnym kształceniu anestezjologów z uwzględnieniem szkolenia w endoskopii dróg oddechowych
  Kamil Radzikowski, Michał Pirożyński

PDF

AiR Okladka 4_2016