• Kłamstwo w medycynie. Część II. Kłamstwo jest złudnym lekarstwem
  Leon Drobnik

PDF


 • Charakterystyka zachowań agresywnych przejawianych wobec ratowników medycznych w czasie wykonywania obowiązków służbowych
  Krzysztof Pękala, Emil Rośniak, Anna Lipert, Waldemar Machała, Paweł Rasmus

PDF


 • Analiza wpływu traumatycznych wydarzeń na pracę zawodową Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Paweł Rasmus, Anna Lipert, Sandra Kundera, Ewelina Wawrzyniak, Waldemar Machała

PDF


 • Ocena porównawcza funkcjonowania podstawowych i specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego należących do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
  Paweł Musiał

PDF


 • Multidyscyplinarne leczenie zagrażającego życiu krwawienia z przewodu pokarmowego będącego powikłaniem ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń – opis przypadku
  Natalia Kulczyk-Pałasz, Wojciech Serednicki, Ewa Zasada, Jarosław Woroń

PDF


 • Potencjalne przyczyny zaburzeń neuropoznawczych i zmiany w funkcjonowaniu społecznym u pacjenta po rozległym urazie czaszkowo-mózgowym o nietypowym mechanizmie – opis przypadku oraz przegląd literatury
  Aleksandra Kotowska, Piotr Nogal, Ewa Grelowska, Małgorzata Węgorek, Krzysztof Kusza, Anna Kluzik

PDF


 • Kwasica mleczanowa spowodowana metforminą – opis przypadku
  Joanna Grzelak, Małgorzata Skwierawska, Konrad Jarosz

PDF


 • Zespoły odstawienne po lekach psychotropowych u pacjentów hospitalizowanych w OIT, narastający problem?
  Jarosław Woroń, Wojciech Serednicki, Maciej Mikiewicz, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Delirium pooperacyjne – co wiemy?
  Agnieszka Gaczkowska, Anna Kluzik, Michał Burszewski, Marta Rumiejowska, Krzysztof Kusza, Małgorzata Grześkowiak

PDF


 • Sepsa – markery – aktualny stan wiedzy
  Michał Jędrzejewski, Katarzyna Czarzasta, Olena Wojno, Marek Kuch, Paweł Andruszkiewicz

PDF


 • Terapia krwią i preparatami krwiopochodnymi w medycynie taktycznej
  Joanna Wilczyńska

PDF


 • Zaburzenia snu u pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Intensywnej Terapii Część II. Wpływ czynników środowiskowych
  Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Katarzyna Kwicień-Jaguś, Katarzyna Lewandowska

PDF


 • Zaburzenia snu u pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Intensywnej Terapii Część III. Wpływ wentylacji mechanicznej
  Katarzyna Lewandowska, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Katarzyna Kwiecień-Jaguś

PDF