Anestezjologia i Ratownictwo 3/2021

[/cws-widget][/col][/cws-row]
 • Ocena umiejętności wykonywania self-triage’u przez uczniów szkół średnich oraz studentów kierunków niemedycznych
  Marcin Muża, Marta Miksiewicz, Joanna Plata-Muża, Łukasz Skorupa, Hanna Plata

PDF

 • Cyberzagrożenia w sektorze ochrony zdrowia, w tym w anestezjologii i ratownictwie. Charakterystyka wybranych zagrożeń i sposoby zapobiegania
  Szymon Nawrocki

PDF


 • Włóknienie płuc po bleomycynie – opis przypadku i przegląd literatury
  Agnieszka Kaczmarska, Urszula Myśliwiec, Joanna Chajec, Michał Borys

PDF


 • Pęknięcie ciąży ektopowej jako przyczyna nagłego zatrzymania krążenia w praktyce zespołów ratownictwa medycznego w oparciu o opis przypadku
  Magdalena Babuśka-Roczniak, Magdalena Wojtanowska-Kaczka, Karolina Penar, Marta Skalik, Hubert Marek, Wojciech Roczniak

PDF


 • Majaczenie indukowane przez farmakoterapię u pacjentów hospitalizowanych w OIT
  Krzysztof Wojtasik-Bakalarz, Jarosław Woroń

PDF


 • Urazowe uszkodzenie rdzenia kręgowego – patofi zjologia i leczenie – część II
  Miłosz Miedziaszczyk, Aleksander Bajon, Jacek Beutler, Michał Siwek, Zofi a Stanisz, Izabella Stawicka, Kacper Wojtala, Roman Jankowski

PDF


 • Leki dostępne w Zespołach Ratownictwa Medycznego w Polsce, a praktyka stosowanej farmakoterapii, czyli o czym ratownik medyczny wiedzieć powinien
  Mateusz Putowski, Jarosław Woroń, Tomasz Sanak, Jerzy Wordliczek

PDF


AiR Okladka 4_2016