Anestezjologia i Ratownictwo

[/cws-widget][/col][/cws-row]
 • …i znowu będzie wiosna! VI. Łaskawa pamięć
  Leon Drobnik

PDF

 • Role of ECMO and echocardiography in a COVID-19 positive patient
  Diana Morales-Castro, Ghislaine Douflé

PDF


 • TEE diagnosis of sudden hypoxia three days post pulmonary thromboendarterectomy – a case report
  Tomasz Bartkowiak, Massimiliano Meineri, Marc De Perrot, Krzysztof Kusza, Marcin Wąsowicz

PDF


 • Postać ciężkiej aspergilozy płucnej związanej z chorobą COVID-19 – opis przypadku
  Amadeusz Woźniak, Krzysztof Kusza

PDF


 • Wstrząs kardiogenny u położnicy – „Welcome on BOARD” – co powinno być lekiem pierwszego rzutu? – opis przypadku
  Natalia Jawień

PDF


 • Powikłania kaniulacji żyły udowej u pacjenta pediatrycznego
  Joanna Pietras, Ilona Savochka, Andrzej Modrzejewski, Mirosław Parafiniuk

PDF


 • Rola wentylacji nieinwazyjnej w intensywnej terapii
  Dariusz Maciejewski, Małgorzata Bizoń

PDF


 • Przetrwały ból pooperacyjny
  Renata Zajączkowska, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Nadciśnienie śródbrzuszne i zespół przedziału brzusznego – podstawowe zagadnienia
  Hanna Miszczenkow, Łukasz J. Krzych

PDF


 • Analgezja regionalna porodu – rozwiązywanie problemów
  Maciej Łapoć

PDF


 • Farmakoterapia osób starszych a znieczulenie
  Mikołaj Seostianin, Anna Brzostowska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Agnieszka Neumann-Podczaska

PDF


AiR Okladka 4_2016