2011/2

 

  • Ocena stężenia homocysteiny u chorych z niewydolnością
   serca
   The assessment of the homocyteine concentration
   of the patients with the heart failure

 PDF 

 


  • Ocena wpływu regularnej aktywności fizycznej na filtrację
   kłębuszkową oraz obecność albumin w moczu u kobiet
   z otyłością prostą
   Evaluation of regular physical activity on glomerular filtration
   rate and albuminuria among women with obesity

 PDF 

 


  • Ostre zespoły wieńcowe – Część II
   Zawał mięśnia serca z uniesieniem odcinka ST – opis
   przypadku
   Acute coronary syndrome Part II
   ST elevation myocardial infarction – the case report

 PDF 

 


  • Powikłania pokarmowe w oddziale intensywnej terapii
   Gastrointestinal complications in an intensive care unit

 PDF 

 


  • Preparaty do żywienia dojelitowego – jak wybierać dietę
   w oddziale intensywnej terapii?
   Formulas for enteral nutrition – how to choose a diet
   in an intensive care unit?

 PDF 

 


  • Rada Konsultacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych
   (AOTM) w Polsce
   Consultative Advice of the Agency for Health Technology
   Assessment (AOTM) in Poland

 PDF 

 


  • Skórne objawy nadwrażliwości na antybiotyki
   Cutaneous symptoms of antibiotics hypersensitivity

 PDF 

 


  • Zaburzenia gospodarki potasowej (część I)
   Hipokaliemia polekowa – przypadki zarejestrowane przez
   Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych
   Leków w Poznaniu
   Distrubances of potassium balance (part I)
   Drug-induces hypokalemia – casus registered by Regional
   Center for Monitoring Adverse Drug Reactions in Poznań

 PDF 

 


  • Interakcje doksycykliny z pożywieniem
   Doxycycline and food interactions

 PDF