2011/4

 

  • Bakteryjne zakażenia układu moczowego u kobiet w ciąży
   Urinary tract infections during pregnancy

 PDF 

 


  • Ginekomastia
   Gynecomastia

 PDF 

 


  • Gliklazyd i glimepiryd – wpływ najczęściej stosowanych
   pochodnych sulfonylomocznika na rozwój i skutki
   makroangiopatii cukrzycowej
   Gliclazide and glimepiride – the influence of the most
   commonly used sulphonylureas on the diabetic
   macroangiopathy development and results

 PDF 

 


  • Glomerulopatia związana z otyłością
   Obesity related glomerulopathy

 PDF 

 


  • Inhibitory kinaz tyrozynowych w terapii przeciwnowotworowej
   Tyrosine kinase inhbitors in anticancer therapy

 PDF 

 


  • Ocena zachowań żywieniowych licealistów miasta Poznania
   Analysis of nutrition habits of high school students in Poznań

 PDF 

 


  • Terapia genowa: wprowadzenie
   Introduction to gene therapy

 PDF 

 


  • Znaczenie zaburzeń komunikacji w relacjach personel medyczny
   – pacjent w monitorowaniu działań niepożądanych leków
   Significance of communication disturbances in medical staff-
   patient relationship and monitoring of adverse drug reactions

 PDF