2012/3

  • Czynniki ryzyka wystąpienia majaczenia u chorych kierowanych do oddziału geriatrycznego z perspektywy pielęgniarskiej
   Risk factors for delirium in patients referred to the Geriatric Ward in nurses’ perspective

 PDF 

 


  • Wykorzystanie kosmetyków z fitoestrogenami przez kobiety w wieku dojrzałym
   The use of cosmetics with phytoestrogens by mature females

 PDF 

 


  • Gdy popyt przewyższa podaż, czyli o zapotrzebowaniu na współpracę pomiędzy przedstawicielami zawodów medycznych
   When demand exceeds supply – the need for cooperation between healthcare professionals

 PDF 

 


  • Dystrybucja produktów leczniczych w Polsce w świetle regulacji legislacyjnych
   Distribution of medicinal products in Poland – in light of legislative regulations

 PDF 

 


  • Stabilność leków parenteralnych po otwarciu i rozcieńczeniu
   The stability of parenteral drugs after opening and dilution

 PDF 

 


  • Czy trzeba bać się ospy wietrznej?
   Should  we be afraid of varicella?

 PDF 

 


  • Rogowiec dłoni i podeszew (keratoderma palmare et plantare) – klasyfikacja i leczenie
   Palmoplantar keratoderma – the classification and therapy

 PDF 

 


  • Zaburzenia gospodarki żelaza
   Część 2. Niedobory żelaza
   Disorders of iron balance.
   Part 2. Iron deficiency

 PDF 

 


  • Analgetyki miejscowe – współczesne spojrzenie na działania niepożądane i pozaanalgetyczne
   Część 2. Działania niepożądane analgetyków miejscowych
   Local analgesics – contemporary look for side and offanalgesic effects
   Part 2. Local analgesics – contemporary look for side and offanalgesic effects

 PDF