2012/4

  • Therapeutic drug monitoring of targeted anticancer therapy with use of imatinib in CML patients

 PDF 

 


  • Badanie pilotażowe oceniające stosowanie suplementów diety poprawiających stan skóry i jej przydatków
   Pilot study assessing the use of dietary supplements improving the condition of skin and its appendages

 PDF 

 


  • Witamina C i skóra
   Vitamin C and the skin

 PDF 

 


  • Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w kontekście regulacji pozalegislacyjnych
   Distribution on pharmaceutical market in the context of non-legislative regulations

 PDF 

 


  • Doradztwo farmaceutyczne szansą na podniesienie skuteczności i bezpieczeństwa doustnej antykoncepcji hormonalnej
   Pharmaceutical counseling as a chance for improving effectiveness and safety of oral contraception

 PDF 

 


  • Pochodne imidazolu jako leki przeciwgruźlicze
   Imidazole derivatives as antituberculosis drugs

 PDF 

 


  • Sterylizacja radiacyjna leków – historia, zalety, współczesność
   Radiation sterilization of drugs – past, benefits, present

 PDF 

 


  • Zastosowanie antybiotyku z grupy polimyksyn – Colistin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 mln j.m. u 51-letniego mężczyzny z zakażeniem Pseudomonas aeroginosa opornym na inne badane antybiotyki
   The use of antibiotic polymyxin group – Colistin powder, solution for injection 1 million IU in 51 year old man with resistant to other antibiotics tested Pseudomonas aeroginosa infection

 PDF