2017/1

 • Validation and modifi cation of HPLC method for monitoring acetaminophen plasma concentrations in patients with chronic pancreatitis
  Mohamed Abouzid, Hanna Urjasz, Magdalena Siepsiak-Połom, Krystian Adrych, Edyta Szałek

PDF


 • Czy stężenie neopteryny różni się u pacjentów z zawałem STEMI i NSTEMI?
  Katarzyna Korzeniowska, Artur Cieślewicz, Ewa Kaźmierczak, Ewa Chmara, Jerzy Jankowski, Jadwiga Kowal, Anna Jabłecka

PDF


 • Resekcje żołądka – ujęcie historyczne
  Joanna Porażka

PDF


 • Znaczenie mukoadhezji w technologii farmaceutycznej. Część I. Opis zjawiska oraz techniki stosowane do jego oceny
  Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Barbara Jadach, Agnieszka Snela, Piotr Gadziński, Katarzyna Ancukiewicz

 

PDF


 • Znaczenie komunikacji farmaceuty z pacjentem w terapii bólu nowotworowego
  Małgorzata Chmielewska, Anna Kostrzewa-Itrych, Tomasz Kostrzewa, Tomasz Hermanowski

PDF


 • Miód Manuka i jego zastosowanie w medycynie
  Mateusz Czajkowski, Katarzyna Czajkowska, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Marcin Matuszewski, Wojciech Połom, Roman Nowicki

PDF


 • Leczenie bólu pooperacyjnego w urologii
  Jacek Wadełek

PDF


 • Przerost dziąseł po fenytoinie – opis przypadku
  Magdalena Pawlaczyk, Katarzyna Korzeniowska

PDF

Farmacja okładka_1_2016