Farmacja 1/2021

 • Terapia genowa jako metoda leczenia chorób genetycznych
  Artur Cieślewicz, Katarzyna Malesza

PDF


 • Nefrotoksyczność polekowa
  Miłosz Miedziaszczyk, Patrycja Ciabach, Aneta Szudy, Żaneta Śwircz, Edyta Szałek, Ilona Idasiak-Piechocka

PDF


 • Rola metforminy w porównaniu z innymi lekami w terapii zespołu policystycznych jajników
  Małgorzata Bekier, Danuta Szkutnik-Fiedler

PDF


 • Specyfika leczenia systemowego pacjentów onkologicznych w wieku podeszłym
  Sławomir Wileński

PDF


 • Skuteczna antybiotykoterapia w infekcjach dróg oddechowych w czasie pandemii COVID-19
  Edyta Szałek

PDF


 • Wpływ izotretynoiny na rozwój zaburzeń psychicznych
  Natalia Gałązka, Anna Wesołowska, Magdalena Cerbin-Koczorowska

PDF


 • Niraparyb – szansą dla pacjentek z rakiem jajnika bez mutacji BRCA?
  Karolina Znajewska-Szulc, Sławomir Wileński

PDF


 • Biegunka wywołana metforminą – opis przypadku
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

 • Uzależnienie od kodeiny – opis przypadku
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

 • Ciężka niewydolność serca jako powikłanie po COVID-19
  Marcin Grabowski

PDF

Farmacja okładka_1_2016