Farmacja 2/2020

 • Terapia przeciwbakteryjna w terapii zakażeń układu moczowego u dzieci i młodzieży
  Edyta Szałek

PDF


 • Aktualna farmakoterapia migreny. Ból głowy a COVID-19
  Danuta Szkutnik-Fiedler

PDF


 • Nowe strategie terapeutyczne w leczeniu czerniaka skóry
  Adrianna Dadej, Daniela Dadej, Szymon Tomczak, Anna Jelińska

PDF


 • Bezpieczeństwo stosowania doustnych leków przeciwhistaminowych I generacji w okresie laktacji
  Paulina Gajownik, Edyta Szałek

PDF


 • Udział polimorfizmów 3435C/T oraz 2677G/A,T genu ABCB1 w patogenezie i farmakoterapii raka płuca
  Hanna Hołysz

PDF


 • Badania aktywności cytotoksycznej ekstraktów, frakcji i izolowanych związków gatunków z rodzaju Eryngium
  Małgorzata Kikowska, Natalia Turowska, Barbara Thiem

PDF


 • Recepta farmaceutyczna w praktyce – zmiany w związku z pandemią COVID-19
  Marcin Grabowski

PDF


 • Obrzęk indukowany przez lukrecję gładką – opis przypadku
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

Farmacja okładka_1_2016