Farmacja Współczesna 2021/3

 • Czy Body Adiposity Index jest użytecznym narzędziem wśród pacjentów z nadmierną masą ciała?
  Alicja Ewa Ratajczak, Anna Maria Rychter, Agnieszka Zawada, Agnieszka Dobrowolska, Iwona Krela‑Kaźmierczak

PDF


 • Wpływ elicytacji UV-B na produkcję metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Lychnis flos-cuculi L.
  Michał P. Maliński, Damian Szmytka, Barbara Thiem

PDF


 • Możliwości i ograniczenia stosowania resweratrolu jako suplementu diety w kontekście działania estrogenowego
  Paulina Kobyłka, Marek Murias

PDF


 • Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwdepresyjnych w okresie laktacji
  Monika Chomej, Aleksandra Dobbek, Marta Grzebalska, Anna Troszyńska, Edyta Szałek

PDF


 • Czynniki wpływające na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia przeciwzakrzepowego rywaroksabanem
  Kornel Pawlak, Joanna Banasiak, Marta Miecznikowska, Dominika Siedlecka, Michał Smuszkiewicz, Zuzanna Sołtysiak, Marta Karaźniewicz-Łada

PDF


 • Amoksycylina z klawulanianem w terapii pozaszpitalnego zapalenia płuc i ostrego zapalenie ucha środkowego u dzieci. Farmakokinetyka i dawkowanie
  Edyta Szałek

PDF


 • Miażdżyca uogólniona
  Maciej Mazurek, Marcin Grabowski

PDF


 • Ból brzucha wywołany ekstraktem Withania somnifera – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

 • Działania niepożądane w układzie oddechowym w wyniku stosowania leflunomidu. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska

PDF

Farmacja okładka_1_2016