Farmacja Współczesna 2023/4

 • Rola farmaceuty w koncyliacji lekowej i elementach przeglądu lekowego w populacji geriatrycznej
  Zofia Zarzycka, Magdalena Kot

PDF


 • Nowe uregulowania prawne w zakresie badań klinicznych – komentarz do Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi
  Joanna Ronowicz-Pilarczyk

PDF


 • Heart failure, atrial fibrillation, and landiolol – a new, ultra‑short-acting beta-blocker. Review of the literature
  Paulina Ratajska, Małgorzata Wilawer, Paweł Burchardt

PDF


 • Pruritus, skin allergic reactions – a review of the medicinal substances topically used
  Agnieszka Sałek, Natalia Janicka, Agata Muszyńska, Anna Prochera, Grażyna Bodalska, Igor Matkowski, Katarzyna Karłowicz-Bodalska

PDF


 • Zastosowanie analizy białek techniką ELISA i Western blot w diagnostyce i farmacji
  Hanna Szaefer

PDF


 • Stosowanie doustnych leków onkologicznych z pożywieniem
  Przemysław Szybkowski

PDF


 • Reakcja alergiczna po zastosowaniu makrogolu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska

PDF


 • Reakcja paradoksalna po klorazepacie – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska

PDF


 • Pokrzywka po trimethoprimie z sulfamethoxazolem – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska

PDF


Farmacja okładka_1_2016