Farmacja Współczesna 4/2022

 • Farmakoterapia schorzeń układu pokarmowego a ryzyko rozwoju osteoporozy
  Maria Hareńska, Olga Ciura, Maria Dobroń, Aleksandra Grzelak, Zofia Maszewska, Aleksandra Szuszkiewicz, Alicja Ewa Ratajczak, Agnieszka Dobrowolska, Iwona Krela-Kaźmierczak

PDF


 • Osteoporoza wtórna w chorobach układu pokarmowego
  Olga Ciura, Maria Hareńska, Aleksandra Szuszkiewicz, Zofia Maszewska, Aleksandra Grzelak, Maria Dobroń, Alicja Ewa Ratajczak, Agnieszka Dobrowolska, Iwona Krela-Kaźmierczak

PDF


 • Mesalazyna w gastroenterologii
  Sara Shawkat, Aleksandra Kuźniak, Liliana Łykowska-Szuber, Agnieszka Dobrowolska, Iwona Krela-Kaźmierczak

PDF


 • Skuteczność temozolomidu w adjuwantowej terapii glejaka wielopostaciowego
  Ewa Totoń, Aleksandra Romaniuk-Drapała, Natalia Lisiak, Joanna Świderska, Błażej Rubiś

PDF


 • Rola i miejsce alpelisybu w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka piersi
  Karolina Stejbach, Sławomir Wileński

PDF


 • Tradycyjna medycyna chińska – historia oraz zastosowanie w terapii chorych z bólem przewlekłym
  Jerzy Król, Urszula Samborska

PDF


 • Excessive sleepiness in an 5-year-old child being treated with dextromethorphan. Case report and literature review
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF


 • Senność i ból głowy u 7-letniego dziecka leczonego bilastyną
  Katarzyna Korzeniowska

PDF


Farmacja okładka_1_2016