2014/4

  • Gęstość mineralna kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa u osób o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej
   Bone mineral density in lumbag spine of people presenting various levels of physical activity

 PDF 

 


  • Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego u osób po 65 roku życia w obrazie endoskopowym
   Diseases of the upper gastrointestinal tract with patients over 65 years of age at endoscopy picture

 PDF 

 


  • Empiryczna analiza zachowań i wiedzy dotyczącej szczepień przeciwko grypie wśród słuchaczy Częstochowskiego Uniwersytetu III Wieku na podstawie badań ankietowych
   Empirical analysis of behaviour and knowledge on the vaccination against influenza among students of Czestochowa University of the Third Age basing on survey results

 PDF 

 


  • Ocena zmienności rytmu serca (HRV) w zaawansowanym wieku
   Heart rate variability (HRV) analysis in advanced age

 PDF 

 


  • Cechy depresji w wieku podeszłym- etiologia, rozpoznawanie i leczenie
   Characteristics of depression in the elderly- etiology, diagnosis and treatment

 PDF 

 


  • Anestezjologiczna ocena i przygotowanie dorosłego pacjenta do dużej operacji urologicznej
   Medical evaluation, anaesthetic consultation and adult patient preparation for major urologic surgery

 PDF 

 


  • Rola składników naturalnych w zapobieganiu chorobom neurodegeneracyjnym
   The role of natural ingredients in protection from neurodegenerative diseases

 PDF 

 


  • Zaburzenie lękowe uogólnione – rozpoznawanie, objawy oraz leczenie farmakologiczne
   Generalized anxiety disorder –diagnosis, symptoms and farmacological treatment

 PDF