2016/3

2016/3
  • Ocena stężenia 25(OH)D3 oraz wybranych parametrów i wskaźników antropometrycznych wśród pacjentów Oddziału Geriatrii
   Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Anna Brończyk-Puzoń, Paweł Jagielski, Aneta Koszowska, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

 PDF 


  • Zachowania zdrowotne a poczucie własnej skuteczności u pacjentów geriatrycznych z nadciśnieniem tętniczym
   Krystyna Kurowska, Jolanta Marek

 PDF 


  • Opinie studentów kierunków medycznych na temat opieki geriatrycznej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
   Mateusz Cybulski, Łukasz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Magda Orzechowska, Andrzej Szpakow, Urszula Cwalina

 PDF 


  • Szczepienia przeciwko grypie osób w podeszłym wieku w świetle najnowszych danych epidemiologicznych i zaleceń terapeutycznych
   Małgorzata Górska-Ciebiada, Marcin Barylski, Maciej Ciebiada

 

 PDF 


  • Cukrzyca w wieku starczym – trudności i możliwości
   Lidia Lum-Namirowska, Judyta Schlaffke, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

 PDF 


  • Niedożywienie jako wielki zespół geriatryczny
   Roma Krzymińska-Siemaszko, Marta Lewandowicz, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

 PDF 


  • Znaczenie interakcji leków i pożywienia w racjonalnej farmakoterapii
   Arkadiusz Styszyński, Marta Lewandowicz, Roma Krzymińska-Siemaszko, Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

 PDF 


  • Aspekty praktyczne leczenia przeciwzakrzepowego u pacjentów z udarem mózgu
   Agata Bielecka-Dąbrowa, Paulina Gąsiorek, Aleksandra Paduszyńska, Marek Dąbrowa, Maciej Banach

 PDF 


  • Miejsce indapamidu w terapii nadciśnienia tętniczego z towarzyszącą cukrzycą – przypadek kliniczny wraz z komentarzem
   Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016