2017/4

 • Ocena geriatryczna osób starszych mieszkających na wsi
  Wiesław Fidecki, Aneta Rola, Mariusz Wysokiński, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz, Zofia Sienkiewicz, Dorota Kulina, Marzena Ruczyńska

 PDF 


 • Terapia zajęciowa i inżynieria w walce o dobrą starość – innowacyjne metody nauczania
  Sławomir Tobis, Mirosława Cylkowska-Nowak, Michał Wieczorowski

 PDF 


 • Wiedza o programie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku 50-65 lat
  Agata Stefanowicz, Teresa B. Kulik, Hanna Skórzyńska, Mariusz Środa

 PDF 


 • Spożycie warzyw i owoców a funkcje poznawcze wybranej grupy osób starszych – badanie pilotażowe
  Agata Białecka-Dębek, Barbara Pietruszka, Dorota Minta

 

 PDF 


 • Rezygnacja rodziców ze szczepień obowiązkowych – niebezpieczne dla dzieci i dorosłych
  Sylwia Kałucka, Ewelina Łopata

 PDF 


 • Prawo pacjenta geriatrycznego do tajemnicy informacji z nim związanych
  Jakub Mąkosa, Mariusz Wysokiński, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Wiesław Fidecki, Kamil Kuszplak

 PDF 


 • Możliwości terapii zespołu kruchości u osób starszych
  Laura Piejko, Agnieszka Nawrat-Szołtysik

 PDF 


 • Zespół kruchości – podejście jedno- i wielowymiarowe
  Magdalena Sacha, Jerzy Sacha

 PDF 


 • Miejsce indapamidu w terapii nadciśnienia tętniczego ze współistniejącym przerostem mięśnia lewej komory serca – przypadek kliniczny wraz z komentarzem
  Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada

 PDF