2018/4

 • Zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca wymagające hospitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem populacji osób w podeszłym wieku – czynniki ryzyka i metody ich prewencji na podstawie przeglądu aktualnej literatury
  Małgorzata Dobrowolska, Grzegorz Raczak, Paweł Miękus, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

PDF


 • Ocena sprawności funkcjonalnej mężczyzn w podeszłym wieku
  Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Małgorzata Ptaszek, Dorota Kulina, Monika Biercewicz, Kamil Kuszplak, Aneta Jędrzejewska, Agnieszka Kijowska

PDF


 • Edukacja pacjenta w zakresie chorób obturacyjnych płuc: astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc
  Katarzyna Górska

PDF


 • Sarkopenia 2018 – zaktualizowane kryteria diagnostyczne do diagnozowania niewydolności mięśni
  Roma Krzymińska-Siemaszko

PDF


 • Interwencja żywieniowa u osób starszych
  Marta Lewandowicz-Umyszkiewicz, Roma Krzymińska-Siemaszko, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Arytmie u osób w podeszłym wieku. Część I. Migotanie przedsionków
  Wojciech Mielczarek

PDF


 • Zasady funkcjonowania oddziału geriatrycznego w Niemczech na przykładzie Ewangelickiego Szpitala Lutherstift we Frankfurcie nad Odrą
  Beata Niewiadomska

PDF


 • Opis dwóch przypadków przepukliny Spiegla u pacjentek w starszym wieku – porównanie i przegląd literatury
  Łukasz Nowak, Krzysztof Kaliszewski, Hanna Santorowska, Paweł Kiełb

PDF


 • Cukrzyca i nieinwazyjne glukometry: przegląd stanu wiedzy
  Assaf Ben Shoshan, Marcia Deutsch

PDF


 • Wykorzystanie metody bioimpedancji elektrycznej w ocenie składu ciała osób starszych
  Joanna Smarkusz, Joanna Zapolska, Lucyna Ostrowska

PDF


 • Terapia zajęciowa w miejscu zamieszkania osób starszych
  Sławomir Tobis, Mirosława Cylkowska-Nowak

PDF


 • Robot społeczny – definicja i zastosowanie
  Sławomir Tobis

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria