2018/1

  • Korzystanie z lecznictwa uzdrowiskowego przez osoby starsze w Polsce – wyniki badania PolSenior
   Aleksandra Szybalska, Katarzyna Broczek, Przemysław Ślusarczyk, Ewa Kozdroń, Piotr Błędowski, Jerzy Chudek, Małgorzata Mossakowska1

 PDF 


  • Problemy zdrowotne osób starszych korzystających z leczenia w szpitalu uzdrowiskowo-rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju
   Włodzisław Kuliński, Agnieszka Nitera-Kowalik, Bernard Solecki

 PDF 


  • Ludzie młodzi o atrakcyjnooeci (ciała) współczesnego seniora
   Emilia Kramkowska

 PDF 


  • Bilans życiowy a potraumatyczny wzrost u osób starszych zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi – mediacyjna rola prężnooeci
   Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Zadworna-Cieślak

 PDF 


  • Efekty kształcenia na studiach lekarskich, pielęgniarskich i położniczych jako baza przygotowania pracowników medycznych do realizacji oewiadczeń zdrowotnych na rzecz osób w podeszłym wieku
   Mariola Głowacka, Paulina Zabielska, Robert Ślusarz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Anna Jurczak, Beata Karakiewicz

 PDF 


  • Starzenie się a terapia zajęciowa w ośrodkach dziennego pobytu
   Izabela Zacharska-Quaium, Agnieszka Gorzkowska

 PDF 


  • Kompensacyjna aktywność mózgu osób starszych
   Ludmiła Zając-Lamparska

 PDF 


  • Hipertonia ortostatyczna – łatwa do przeoczenia i nadal o niejasnym znaczeniu
   Wojciech Ficek, Andrzej Le

 PDF 


  • Ocena siły mięoeniowej ręki u osób w podeszłym wieku – znaczenie badania
   Agnieszka Skubiszewska, Katarzyna Broczek, Gabriela Olędzka

 PDF 

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl