2019/1

 • EKG dziewięćdziesięciolatków
  Anna Kaczyńska, Monika Maciejewska, Agnieszka Kuch-Wocial

PDF


 • Zespół słabości i korelaty funkcjonalne migotania przedsionków u pacjentów hospitalizowanych w oddziale geriatrii
  Zyta Beata Wojszel, Łukasz Magnuszewski, Marta Świętek, Agnieszka Kasiukiewicz, Michał Łukasz Świętek, Katarzyna Zubrewicz

PDF


 • Niedobór witaminy D a obniżenie zdolności poznawczych i demencja wśród pacjentów geriatrycznych
  Martyna Bziukiewicz-Walendzik, Krzysztof Wilczyński

PDF


 • Ocena możliwości wykorzystania badania stabilometrycznego w diagnostyce zespołu słabości u pacjentów oddziału geriatrycznego
  Joanna Bieniek, Iwona Otremba-Zawrzykraj

PDF


 • Problem nadwagi, a sprawność fizyczna kobiet z osteoporozą – badania pilotażowe
  Anna Szczygielska-Babiuch, Magdalena Lipińska-Stańczak, Maciej Skrzypek, Katarzyna Smakowska, Agnieszka Stopa, Przemysław Kędziora, Katarzyna Cieślik, Bartłomiej Ptaszek, Szymon Podsiadło, Anna Kabata

PDF


 • Stan odżywienia osób starszych przebywających w ośrodkach opieki całodobowej
  Martyna Koczy, Tomasz Irzyniec, Zofia Nowak-Kapusta

PDF


 • Analiza jadłospisów realizowanych w Domach Pomocy Społecznej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego w aspekcie zawartości makroskładników i wody
  Anna Pudełko, Justyna Nowak

PDF


 • Udział reakcji wolnorodnikowych w rozwoju nadciśnienia tętniczego związanego z procesem starzenia się organizmu
  Mariusz Kozakiewicz

PDF


 • Kompleksowa ocena stanu odżywienia osób starszych – wybrane metody i narzędzia
  Ewa Kawalec-Kajstura, Krzysztof Rewiuk, Grażyna Puto, Marlena Padykuła, Agata Reczek

PDF


 • Zaburzenia połykania w chorobie Parkinsona
  Aleksandra Pytel, Ewelina Kozłowska, Aleksandra Kołtuniuk, Joanna Rosińczuk, Magdalena Kazimierska-Zając

PDF


 • Organizacja opieki geriatrycznej w Niemczech z punktu widzenia lekarza
  Hubert Stępień, Marta Muszalik

PDF


 • Opieka paliatywna i hospicyjna – organizacja i finansowanie na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
  Rafał Iwański, Edyta Sielicka, Aneta Jarzębińska

PDF


 • Złożony jatrogenny problem geriatryczny – polekowa niedoczynność tarczycy, zaburzenia poznawcze, hipoglikemia, bradykardia i upadki
  Natalia Sołowianowicz, Barbara Bień

PDF