Gerontologia Polska 2020/2

 • Ocena funkcjonowania w zakresie podstawowych i instrumentalnych czynności dnia codziennego pacjentów oddziałów geriatrycznych
  Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Agnieszka Kijowska, Aneta Jędrzejewska, Kamil Sikora

PDF


 • Wykorzystanie automatycznego systemu analizy interakcji u pacjentów w podeszłym wieku wypisywanych z oddziału internistycznego
  Emilia Błeszyńska, Kacper Marunowski, Karol Wierzba

PDF


 • Rozpoznania ICD-10 u długowiecznych seniorów w opiece długoterminowej domowej w Województwie Podlaskim w latach 2017-2018 – badania kohortowe
  Wiesława Mojsa

PDF


 • Poczucie kontroli nad własnym zdrowiem w opinii pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
  Maria Pyć, Urszula Pszczoła

PDF


 • Wybrane właściwości psychometryczne skali NOSGER (Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients) w odniesieniu do polskiej populacji pacjentów geriatrycznych
  Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Robert Ślusarz

PDF


 • Z pamiętnika seniora – przyczyny zamieszkania w domu pomocy społecznej i sposoby adaptacji
  Teresa Zbyrad

PDF


 • Telekonsultacje medyczne w dobie pandemii COVID-19
  Marcin Grabowski

PDF


 • Miejscowe zastosowanie leków – wybór, czy konieczność? Analiza problemu na podstawie przypadku klinicznego
  Ewa Gostkowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl