Gerontologia Polska 2021/3

 • Mądrość, religijnooeć a perspektywa temporalna u osób w okresie późnej dorosłości
  Urszula Misiaszek

PDF


 • Ryzyko upadków wśród pacjentów objętych opieką długoterminową
  Mariusz Wysokiński,Weronika Mączyńska, Monika Biercewicz

PDF


 • Analiza chorób i problemów zdrowotnych u pacjentów objętych pielęgniarską opieką długoterminową domową w województwie podlaskim w latach 2019-2020 – badania kohortowe
  Wiesława Mojsa

PDF


 • Ocena stanu umysłowego kobiet w podeszłym wieku
  Zuzanna Kasiborska, Mariusz Wysokiński, Zofia Sienkiewicz, Katarzyn Van Damme-Ostapowicz, Robert Ślusarz, Wiesław Fidecki

PDF


 • Wytyczne ESC/EACTS dotyczące leczenia zastawkowych wad serca – wybrane zagadnienia
  Agata Tymińska, Krzysztof Ozierański, Marcin Grabowski

PDF


 • Wpływ czynników zewnętrznych na rozwój raka u osób starszych
  Sylwia Sieczka

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata Gerontologii Polskiej dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl