Gerontologia Polska 2022/3

 • Wielochorobowość w autosomalnie dominującej wielotorbielowatości nerek
  Karolina Rozpara, Aleksandra Serwik-Trandasir, Mariusz Niemczyk

PDF


 • Zaburzenia funkcji poznawczych u osób z niewydolnością serca
  Marta Gorczyca, Małgorzata Grabarczyk, Gabriela Górska, Martyna Grabowska-Szczurek, Krzysztof Wilczyński/em>

PDF


 • Analiza wpływu zmiennych demograficznych i sytuacji rodzinno-społecznej na wydolność funkcjonalną pacjentów przebywających w oddziałach neurologicznych
  Piotr Pawłowski, Aleksandra Fornal, Aneta Kościołek, Iwona Adamska-Kuźmicka, Agnieszka Sadurska, Lilla Walas, Klaudia Jakubowska

PDF


 • Determinanty cyfrowego włączenia osób starszych
  Ewa Frąckiewicz, Iwona Bąk

PDF


 • Interakcja tikagreloru i rozuwastatyny prowadząca do rabdomiolizy i ostrej niewydolności nerek
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak, Wiktoria Płonka, Anna Józefiak

PDF


 • Stan zdrowia i potrzeby zdrowotne polskich seniorów podczas pandemii COVID-19
  Magdalena Sylwia Kamińska

PDF


 • Post-COVID i long COVID u pacjentów geriatrycznych – problem współczesnej medycyny
  Agnieszka Dudka-Hajkowicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


 • Zaburzenia funkcji poznawczych u osób z niewydolnością serca
  Marta Gorczyca1, Małgorzata Grabarczyk, Gabriela Górska, Martyna Grabowska-Szczurek, Krzysztof Wilczyński

PDF


 • Skutki niekontrolowanej cukrzycy – zespół hemichorea-hemiballismus
  Tomasz Chmiela, Julia Węgrzynek, Amadeusz Kasprzyk, Maja Patalong-Ogiewa, Wioletta Dziubak, Agnieszka Gorzkowska

PDF


Gerontologia_okładka_24(1)

Subscription

Subscription of Gerontologia Polska is available here:
gerontologia@akademiamedycyny.pl