• Analgezja regionalna
   Szyja, górna część klatki piersiowej,
   kończyna górna
   Regional anaesthesia
   Neck, upper part of thorax, upper extremity

 PDF 

 


  • Cierpienie w ujęciu filozoficznym
   Philosophical aspect of suffering

 PDF 

 


  • FUNDACJA NA RZECZ BEZPIECZNEGO ZNIECZULENIA

 PDF 

 


  • Glukoza podawana śródoperacyjnie do żołądka
   w celu zmniejszenia nasilenia pooperacyjnych
   nudności i wymiotów (PONV) – badanie
   randomizowane z placebo
   Intraoperative administration of solution of
   glucose via gastric tube for prevention of PONV –
   a randomised with placebo study

 PDF 

 


  • Oligoanalgezja w medycynie ratunkowej – istota
   zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania
   Oligoanalgesia in emergency medicine –
   phenomenon, ethiology and the methods
   of counteraction

 PDF 

 


  • BLIŹNIAK
   Wspomnienie o Doktorze Andrzeju Ziajce

 PDF 

 


  • Pharmacokinetics and pharmacodynamics
   of cisatracurium in a patient with Duchenne
   muscular dystrophy

 PDF 

 


  • Pharmacokinetics and pharmacodynamics
   of cisatracurium in a patient with Steinert’s
   myotonic dystrophy

 PDF 

 


  • Przepływ leków przez łożysko
   Transplacental drug transfer

 PDF 

 


  • Przykłady pytań testowych do ćwiczeń przed egzaminem
   specjalizacyjnym z anestezjologii i intensywnej terapii

 PDF 

 


  • Podróż poza horyzont

 PDF 

 


  • Śluzak lewego przedsionka u 58-letniej chorej
   z omdleniami w wywiadzie – opis przypadku
   Left atrial myxoma in a 58-year-old woman
   with a history of syncope – a case report

 PDF 

 


  • Somatyczna dezintegracja po śmierci mózgu,
   prawda czy mit?
   Somatic disintegration after brain death,
   true or myth?

 PDF 

 


  • Individual study of the use of sugammadex
   employed to establish indications to restore
   neuromuscular transmission after general
   anaesthesia
   Wykorzystanie doświadczeń własnych
   dla ustalenia wskazań do stosowania
   sugammadeksu

 PDF 

 


  • Odpowiedzi do testów

 PDF 

 


  • Sprawozdanie ze spotkania EBA UEMS w Londynie, 27-28 listopada 2009 r.

 PDF 

 


  • Znaczenie zmienności genetycznej
   dla farmakodynamiki i farmakokinetyki
   propofolu w organizmie człowieka
   The role of genetic polymorphism
   in pharmacodynamics and pharmacokinetics
   of propofol in humans

 PDF