• Spadający liść
  Leon Drobnik

PDF


 • Co wpływa na wyniki leczenia w polskich oddziałach intensywnej terapii? Analiza na podstawie pierwszego roku działalności nowo powstałego OAiIT
  Agnieszka Dyla, Wojciech Mielnicki, Joanna Zybura, Marta Zając

PDF


 • Blokady regionalne PECS/SAPB oraz tPVB w analgezji okołooperacyjnej do zabiegów zmodyfi kowanej radykalnej amputacji piersi
  Jarosław Pawlik, Tomasz Drygalski, Marta Jezierska, Paweł Szymanowski, Ryszard Gajdosz

PDF


 • Analiza czynników psychologicznych wpływających na wybór zawodu ratownika medycznego
  Paweł Rasmus, Sandra Kundera, Łukasz Lubański, Małgorzata Timler, Anna Lipert, Waldemar Machała

PDF


 • Symulacja hybrydowa w nauczaniu algorytmów ratujących życie – wykorzystanie studium przypadku w scenariuszu symulacyjnym
  Tomasz Walacik, Paweł Musiał

PDF


 • Symulacje medyczne w ujęciu historycznym
  Radosław Kadziszewski, Anna Szabat, Maciej Kadziszewski, Alicja Bartkowska-Śniatkowska

PDF


 • Analgezja przewodowa porodu
  Radosław Chutkowski

PDF


 • Trudne drogi oddechowe u dzieci
  Alicja Bartkowska-Śniatkowska

PDF


 • Przewidywane trudne drogi oddechowe u dorosłych
  Tomasz Gaszyński

PDF


 • Blokady centralne u dorosłych. Odcinek piersiowy
  Paweł Robak, Paweł Marcinkowski, Patryk Szczęśniewski, Grzegorz Kowalski

PDF


 • Pozaustrojowe usuwanie dwutlenku węgla podczas terapii nerkozastępczej
  Wojciech Dąbrowski, Edyta Wilczyńska-Bartoszek, Mateusz Biały, Daniel Pietrzak, Katarzyna Małodobry

PDF


 • Plazmafereza jako metoda leczenia chorych w Oddziale Intensywnej Terapii
  Wojciech T. Serednicki, Michał Cicio, Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Nowe możliwości antybiotykoterapii w Oddziale Intensywnej Terapii
  Jarosław Woroń, Wojciech Serednicki, Joanna Zorska, Jolanta Kędzierska

PDF


 • Zespół zaburzeń po intensywnej terapii (PICS)
  Kacper Lechowicz, Sylwester Drożdżal, Igor Karolak, Katarzyna Kotfis

PDF

AiR Okladka 4_2016