Farmacja 3/2020

 • Nefrotoksyczność polekowa – część II
  Miłosz Miedziaszczyk, Patrycja Ciabach, Aneta Szudy, Żaneta Dąbrowska, Ilona Idasiak-Piechocka, Edyta Szałek

PDF


 • Inhibitory kinaz JAK – nowe leki w leczeniu RZS
  Adrianna Dadej, Daniela Dadej, Szymon Tomczak, Anna Jelińska

PDF


 • Olaparyb – nowe możliwości terapii onkologicznej
  Marta Grzebalska, Joanna Stanisławiak-Rudowicz, Edyta Szałek

PDF


 • Niepożądane odczyny poszczepienne – rozpoznawanie i zgłaszanie w aspekcie szczepień przeciw COVID-19
  Beata Zastawna, Roman Załuska, Joanna Olszewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Antysensowne oligonukleotydy – budowa, mechanizmy działania i zastosowanie terapeutyczne
  Dawid Dorna, Jarosław Paluszczak

PDF


 • Efekty działania fitoestrogenów w nowotworach hormonozależnyc
  Joanna Bartkowiak-Wieczorek

PDF


 • Historia i chemia kurkuminy
  Joanna Kuźmińska, Agnieszka Sobczak, Marcin Wierzchowski, Tomasz Gośliński, Anna Jelińska

PDF


 • Reakcja nadwrażliwości po metamizolu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Artur Cieślewicz, Anna Jabłecka, Michał Szymański

PDF

hr />

 • Ginekomastia po omeprazolu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

hr />

 • Przeczosy, działanie niepożądane podczas terapii bleomycyną
  Aneta Szudy, Daria Górecka, Agnieszka Karbownik, Joanna Stanisławiak-Rudowicz

PDF

Farmacja okładka_1_2016