2016/4

Najnowsze wydanie
 • Czy osoby starsze są świadome zaburzeń węchu?
  Julia Suwalska, Agata Machalla, Marta Wruk, Wiktor Pałys, Magdalena Pawlaczyk, Aleksandra Suwalska

 PDF 


 • Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne w grupie osób z rozpoznaniem choroby niedokrwiennej serca
  Krystyna Kurowska, Karolina Nowicka

 PDF 


 • Ocena zdolności do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym osób starszych z uwzględnieniem zachowań żywieniowych
  Ewa Błaszczyk-Bębenek, Anna Kostrz, Małgorzata Schlegel-Zawadzka

 PDF 


 • Ocena jadłospisów dekadowych realizowanych w wybranych Domach Pomocy Społecznej na terenie Śląska w aspekcie zawartości witaminy D i wapnia
  Anna Pudełko, Justyna Nowak

 

 PDF 


 • Samoleczenie wśród pacjentów
  Sylwia Kałucka, Magdalena Antczak, Katarzyna Kapsiak

 PDF 


 • Uczenie w oparciu o doświadczenie – innowacyjna metoda nauczania
  Julia Suwalska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

 PDF 


 • Aktywność ruchowa a stabilność posturalna pacjentów geriatrycznych – przegląd piśmiennictwa
  Anna Świtoń, Ewa Wodka-Natkaniec

 PDF 


 • Samotność oraz umieralność kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku w Polsce
  Magda Orzechowska, Mateusz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak

 PDF 


 • Tętniak aorty brzusznej – schorzenie wieku podeszłego
  Anna Garus, Maria Błońska-Staniec, Anna Barczak, Bartosz Garus, Jarosław Miszczuk

 PDF 


 • Zastosowanie lizatu bakteryjnego w zakażeniach dróg oddechowych i w chorobach przewlekłych u osób dorosłych i starszych
  Sylwia Kałucka

 PDF 


 • Miejsce torasemidu w terapii obrzęków pochodzenia nerkowego u pacjenta z cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym i hipercholesterolemią – przypadek kliniczny wraz z komentarzem
  Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada

 PDF 


 • Wybór optymalnej dawki kwasu acetylosalicylowego w oparciu o Evidence Based Medicine u chorych po ostrej fazie zawału serca – przypadek kliniczny wraz z komentarzem
  Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016