2016/3

Najnowsze wydanie
  • „Za starość naszą i waszą! Rozmawiajmy o Konwencji o prawach osób starszych” – Akcja na miarę wyzwań demograficznych
   Anna Chabiera, Beata Tokarz-Kamińska

 PDF 


  • Starzenie się i starość w percepcji studentów przygotowujących się do zawodu pracownika socjalnego
   Katarzyna Ziomek-Michalak

 PDF 


  • Sytuacja konfliktu i przemocy w opinii pracowników i mieszkańców podlaskich domów pomocy społecznej
   Anna Szafranek

 PDF 


  • Choroba jako czynnik sprzyjający przemocy wobec zamężnych kobiet w starszym wieku
   Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Anna Szafranek, Emilia Kramkowska

 PDF 


  • Trajektorie jakości życia w zależności od wieku kobiet leczonych z powodu raka piersi
   Beata Tobiasz-Adamczyk, Katarzyna Zawisza, Paulina Rolska, Marzena Florek, Diana Hodorowicz-Zaniewska

 PDF 


  • Osoby starsze objęte pielęgniarską domową opieką długoterminową
   Tomasz Irzyniec, Zofia Nowak-Kapusta, Grażyna Franek, Beata Drzazga

 PDF 


  • Medycyna fizykalna w profilaktyce i leczeniu osteoporozy u osób w wieku podeszłym
   Włodzisław Kuliński

 PDF 


  • Czy leki kardiologiczne mają wpływ na powtarzanie się upadków u mieszkańców w domach pomocy społecznej?
   Katarzyna Szczerbińska, Roman Topór-Mądry

 PDF 


  • Czynniki warunkujące samoocenę stanu zdrowia chorych z chorobą niedokrwienną serca po 80. roku życia
   Grażyna Puto, Beata Tobiasz-Adamczyk, Katarzyna Zawisza, Tomasz Grodzicki

 PDF 

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl