Gerontologia Polska 2019/4

 • Ocena przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2
  Małgorzata Starczewska, Barbara Budna, Anita Rybicka, Marzanna Stanisławska, Anna Cybulska, Elżbieta Grochans

PDF


 • Aktywność fizyczna ludzi starszych a komfort ich życia
  Włodzisław Kuliński,, Jakub Giziński

PDF


 • Wiedza społeczna na temat choroby Parkinsona
  Katarzyna Baran, Martyna Fedorowicz, Tomasz Chmiela, Agnieszka Gorzkowska

PDF


 • Ocena wydolności funkcjonalnej chorych po udarze mózgu
  Elżbieta Przychodzka, Aneta Grudzień, Jolanta Celej-Szuster, Krzysztof Turowski

PDF


 • Ocena jakości życia kuracjuszy terapii uzdrowiskowej w starszym wieku w zależności od aktywności ruchowej, wskaźnika masy ciała (BMI) oraz zmiennych socjo-demograficznych
  Halina Zielińska-Więczkowska, Kacper Polasik

PDF


 • Postrzeganie osób starszych przez studentów lubelskich uczelni wyższych
  Monika Bieniak, Jadwiga Bąk, Agnieszka Chrzan-Rodak Marcin Rząca, Hanna Kachaniuk

PDF


 • Application of 3D printing in healthcare of the elderly
  Helena Dodziuk

PDF


 • Wybrane społeczne uwarunkowania starzenia się i starości w Polsce
  Wojciech Gulin

PDF


 • Optymalizacja farmakoterapii starszych pacjentów z ciężką wielolekowością
  Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Miejsce torasemidu w leczeniu niewydolności serca – nowe badania
  Małgorzata Mierzejewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Wyzwania w prowadzeniu badań społecznych z osobami starszymi – wybrane zagadnienia na przykładzie badań biograficznych
  Paulina Świątek-Młynarska

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl