Gerontologia Polska 2023/3

 • Polityka społeczna na rzecz seniorów z zaburzeniami poznawczymi i ich rodzin. Ocena obecnie prowadzonych działań oraz wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa
  Arkadiusz Korycki

PDF


 • Rola i znaczenie wolontariatu z perspektywy rodzinnych opiekunów seniorów z zaburzeniami poznawczymi
  Magda Prokopczuk/em>

PDF


 • Organizacje pozarządowe jako podmiot wspierający i aktywizujący seniorów z zaburzeniami poznawczymi i ich rodzinnych opiekunów
  Mateusz Bieńkowski

PDF


 • Zaburzenia funkcji poznawczych w wieku złotej jesieni – typy, diagnoza, wsparcie
  Katarzyna Chotkowska

PDF


 • Kwestie społeczne związane z demograficznym starzeniem się społeczeństwa polskiego
  Agata Chabior

PDF


 • Wybrane placówki pomocy społecznej w aspekcie formalno-prawnym
  Anna Monika Kruk

PDF


 • Prawne uwarunkowania współpracy ośrodków pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem
  Jolanta Zozula

PDF


 • O konieczności współpracy instytucji kultury z instytucjami pomocy społecznej na rzecz seniorów (z zaburzeniami poznawczymi)
  Mieczysław Sędzicki

PDF


Gerontologia_okładka_24(1)

Subscription

Subscription of Gerontologia Polska is available here:
gerontologia@akademiamedycyny.pl