Gerontologia Polska 2022/2

 • Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów geriatrycznych hospitalizowanych w trybie pilnym i planowym
  Elżbieta Kozak Szkopek, Judyta Samul-Jastrzębska, Anna Lipińska, Bartosz Błachucki, Katarzyna Broczek

PDF


 • Czy praca zawodowa w wieku emerytalnym wpływa na starzenie organizmu?
  Magdalena Dudkowska, Dorota Janiszewska, Anna Karpa, Katarzyna Broczek, Michał Dąbrowski, Ewa Sikora

PDF


 • Postawy studentów pielęgniarstwa wobec pacjentów geriatrycznych i ich potrzeb
  Józefa Czarnecka, Karolina Mazur, Karolina Prasek, Edyta Krzych-Fałta

PDF


 • Seniorzy w społeczeństwie w czasie pandemii – (nie)dostrzegane zasoby ludzkie
  Małgorzata Mikut

PDF


 • Inicjatywy „Memory café” jako sposób wsparcia osób z demencją oraz ich opiekunów
  Natalia Segiet, Anna Rudzińska, Krzysztof Gerc

PDF


 • Aktualne podejście do diagnostyki i leczenia zapalenia mięśnia sercowego
  Krzysztof Ozierański, Agata Tymińska, Marcin Grabowski

PDF


 • Zależność pomiędzy obciążeniem antycholinergicznym a występowaniem zaburzeń funkcji poznawczych i zwiększonego ryzyka upadków u osób w podeszłym wieku
  Marta Gorczyca, Małgorzata Grabarczyk, Martyna Grabowska-Szczurek, Krzysztof Wilczyński/em>

PDF


 • Stan funkcjonalny a obciążenie lekami o aktywności antycholinergicznej woeród osób starszych
  Marta Gorczyca, Martyna Grabowska-Szczurek, Małgorzata Grabarczyk, Krzysztof Wilczyński

PDF


 • Specyfika zaburzeń odżywiania w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych u osób starszych
  Beata Kaczmarek, Marta Lewandowicz

PDF


 • Zwierzęta towarzyszące osobie starszej w czasie wolnym podczas pandemii COVID-19
  Piotr Walkowiak

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Subscription

Subscription of Gerontologia Polska is available here:
gerontologia@akademiamedycyny.pl